SA Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi poolt asutatud mittetulunduslik mõttekoda, mis annab välja ja populariseerib Eesti inimarengu aruannet; tõstatab valdkonnaüleseid teemasid ja soodustab koostööd, nügib nii riigi kui ka kohalikul tasandil osalusdemokraatia arengut ja avatud valitsemist; veab Rahvaalgatus.ee portaali.

Ootame oma kollektiiviga liituma KOMMUNIKATSIOONIEKSPERTI

Sinu töö sisu:

 • asutuse kommunikatsiooni- ja turundustegevuste sisuline korraldamine;
 • uudiskirja koostamine ja levitamine;
 • veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine ja arendamine;
 • lihtsamate kujundustööde tegemine;
 • asutuse ürituste ja projektide juures abiks olemine.

Eeldame, et:

 • sa oskad asutuse tegevustest kirjutada ja rääkida selges ning nauditavas eesti keeles, oled ka võimeline kirjutama artikleid ja korraldama meediatööd;
 • sul on rohkelt ideid, kuidas meie missioon ühiskonnas nähtavamaks teha;
 • sa orienteerud demokraatia ja/või kodanikuühiskonna teemades;
 • sa oskad ennast väljendada ka inglise keeles;
 • sa omad kõrgharidust ja varasemat kommunikatsioonitöö kogemust;
 • sa oled loominguline ja võimeline iseseisvalt töötama;
 • sa oled valmis kaasa lööma asutuse ürituste, koostööprojektide ja muude ettevõtmiste läbiviimisel.

Kasuks tuleb:

 • tehniline taip;
 • ürituste korraldamise kogemus;
 • vene keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • tööd, mille kaudu päriselt ühiskonnas muutusi esile kutsuda;
 • täistööaega ja motiveerivat töötasu;
 • tervist toetavat töökultuuri;
 • paindlikku töökorraldust.

 Saada meile CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 11. oktoobriks 2021 aadressile kairi@kogu.ee