Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

Koolitusprogramm “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” alustab 2023. aastal taas. Eesti Koostöö Kogu koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga kutsuvad raamatukogutöötajaid osalema koolitusprogrammi “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” II lennus. Esimese lennu 12 osalejat läbisid programmi 2022. aastal, andes ühtlasi panuse mõjuraporti ja praktilise juhendmaterjali loomisesse, mis on huvilistele kättesaadav veebruarist.

  • Kandideeri programmi hiljemalt 14. veebruaril 2023, kandideerimisvorm asub siin: bit.ly/3YpKBeb.

2023. aasta programmi ülesehitus ja lähenemine 
II lennu koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-juuni 2023 ning 22-28. mail toimuvast kogukonna dialooginädalast. Koolituse käigus toetatakse kogukonna dialoogi kavandamist. Programmis osalemise tulemusena, osaleja mõistab dialoogi sügavamat olemust, on rakendanud dialoogi lähenemist koolituse käigus ja on viinud dialooginädala raames ellu dialoogi kogukonnas.

KUIDAS PROGRAMM “KOHALIKE DIALOOG KOHALIKUS RAAMATUKOGUS” ALGUSE SAI NING KUIDAS ESIMENE AASTA MÖÖDUS

Eesti inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi. Selleks käivitas Eesti Koostöö Kogu koos raamatukogude aasta ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga pilootprojekti „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mille kaudu pakkusime esimesele 12 raamatukoguhoidjale üle Eesti võimaluse omandada dialoogilist mõtteviisi ning kohalike vestluste korraldamise kompetentse.

Pilootprojekt koosnes järgnevatest etappidest:

– Mõttetalgud 1.03.2022

Projekti avamine toimus 1. märtsil 2022 Tartu Linnaraamatukogus toimunud mõttetalgutega, kus raamatukogude eestkõnelejad arutlesid koos kodanikuühiskonna, demokraatia ning kogukondade arendamisega tegelevate inimestega raamatukogude potentsiaali üle ühiskonnas.

Galerii 1. märtsi talgutelt leiab Eesti Koostöö Kogu Facebooki lehelt siit.
Fotograaf: Kristina Haan.

– Koolitusprogramm märts- september 2022

Spetsiaalselt raamatukogutöötajate jaoks loodud koolitusprogramm koosneb viiest kohtumisest perioodil märts-september 2022. Selle käigus toetati raamatukogude võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana ning loodi raamatukoguhoidjatele mõeldud kogukonna kaasamise juhendmaterjal. Koolituse metoodilise sisu on loonud pikaaegne kaasamispraktik, dialoogiekspert ja andragoogika õppejõud Piret Jeedas. Loe koolituse sisust täpsemalt siit

– Dialooginädal 6.06-10.06.2022
Piloodis osalevate raamatukogude ühine dialooginädal toimus juunis 2022. Loe, mis teemadel erinevates Eesti otstes arutelti ja mis kogemuse inimesed said mõjuraportist

Projekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” toimub raamatukogude aasta, SA Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) koostöös.