Supervisory Board

Kaie Karniol
Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees
Rahandusministeeriumi osakonnajuhataja
+372 5167538

Külli Taro
Eesti Koostöö Kogu nõukogu ase-esimees
TalTech, teadmussiirde juht

Triin Toomesaar
Vabariigi Presidendi vabakonnanõunik

Ülar Mark
arhitekt

Andres Kütt
IT-arhitekt

Triin Vihalemm
Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor

Ott Oja
Eesti Vaimse Tervise- ja Heaolu Koalitsiooni juhataja

Varem on Koostöö Kogu nõukokku kuulunud:

Urmo Kübar
Marika Valk
David Vseviov
Anna Levandi
Ülle Madise
Mari-Liis Jakobson
Raivo Vare
Andrus Kivirähk
Andres Keevallik
Einar Soone
Rein Veidemann
Olari Taal
Urmas Sutrop
Urmas Varblane
Ain-Elmar Kaasik