Eesti Koostöö Kogu

seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi, edendab osalusdemokraatiat ja avatud valitsemist.

Hetkel aktuaalne:

Eesti Koostöö Kogu

seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid, töötab koostöös valitsusväliste organisatsioonidega välja poliitikasoovitusi ning kodanikuühiskonda edasiviivaid algatusi, edendab osalusdemokraatiat.

Hetkel toimub:

Tegevus

Eesti inimarengu aruanne

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv ainulaadne kogumik, mis koondab Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teaduspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades.

Rahvaalgatus.ee

Rahvaalgatus.ee on kollektiivsete pöördumiste koostamise, digiallkirjade kogumise ja esitamise platvorm, mille kaudu saavad kodanikud kaasa rääkida nii riigi kui kohaliku tasandi küsimustes. Eesti e-demokraatia eduloona on portaal aidanud kaasa poliitiliste otsustusprotsesside avatumaks muutumisele, soodustanud dialoogi ning suurendanud Eesti elanike osalemist valitsemises.

Uudised

Muutus algab koostööst!

Tõstatame koos oma koostöövõrgustiku ja strateegiliste partneritega ühiskonda pikaajaliselt mõjutavaid teemasid ja edendame muutuste käivitamiseks valdkondadeülest koostööd.

Eesti Koostöö Kogu

Kontakt

Juriidiline aadress:

SA Eesti Koostöö Kogu
Toom-Kooli 17, Tallinn
info@kogu.ee
Registrikood: 90007081

 

Kairi Tilga

Juhataja

Karl-Hendrik Pallo

Ekspert

 

Maarja-Leena Saar

Ekspert

Heldi Ruiso

Ekspert

 

Maiko Koort

IT- tugi

Andri Möll

Rahvaalgatus.ee IT-tugi

Kaspar Ehlvest

Graafiline disainer

Egle Aruvald

Raamatupidaja