Eesti Koostöö Kogul koos Korruptsioonivaba Eestiga on kenaks kombeks saanud iga-aastaselt tähistada ja jagada vastastikku inspiratsiooni koolide kaasavat eelarvet läbi teinud koolidega.

Reedel 12.04. toimuski koolidemokraatia osaluspäev “Koo(li)s muudame!”, mis tõi kokku noori ja õpetajaid V ja VI lennust: Saaremaa Gümnaasium, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, aga ka uusi huvilisi ja varasemaid osalejaid Tartu Annelinna Gümnaasiumist, Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumist, Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumist ja koostööpartnerite poolelt Tallinna Ülikoolist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, MTÜ Mondost ja Eesti Väitlusseltsist.

Päeva alustuseks jagas oma lugu aktiivsest koolinoorest noorpoliitikuks Emma Kruusmäe. Emma on hea näide sellest, et kui on empaatilist suhtumist, julgust välja öelda ja kaitsta oma ideid, aga vajadusel ka oma välja kujunenud seisukohti edasi arendada, saabki noor inimene tuua kaasa mõjusat muutust nii koolis kui ka kohalikul ja riiklikul võimutasandil.

Koos suurepärase Foorumteatriga sai läbi mängitud ja arutatud paar tüüpsituatsooni koolielust ning otsitud ühiselt lahendusi, kuidas neid olukordi saab teistsuguste sõnade, lähenemise või hoiakutega muuta. Mida ikkagi teha, et õpetajad ei otsustaks õpilaste eest ja kuidas tõmmata kaasa koolielu parandamisse ka nn tagareas istuvaid passiivseid õpilasi?

Täname südamest kõiki osalejaid ja tunnustame omalt poolt neid demokraatiasõbralikke koole. Kõik, kellel huvi kaasavat eelarvestamist ka oma koolis läbi proovida, võtke meiega ühendust. Sügisest alustab uus lend.

Kool on koht, kus noored saavad esimesed kogemused demokraatias osalemisest. Hea kool on kaasav, osalemist soodustav, ühiskondlikku märkamist, empaatiat ja loovust toetav.

Eesti Koostöö Kogu koos Korruptsioonivaba Eestiga on koolide kaasavat eelarvet läbi viinud alates 2020. aastast. Vaata selle kohta rohkem siit https://demokraatia.rahvaalgatus.ee/eelarve