Noorte demokraatiaharidus

Eduka kodanikuühiskonna üheks eelduseks on oma õigusi tundvad ja teostada oskavad ühiskonnaliikmed. Erinevad institutsioonid ja uuringud on viidanud, et Eesti lapsed ja noored on vähe kaasatud neid puudutavatesse otsustesse ning et demokraatia õpetus koolis peaks olema rohkem kogemuslik ja praktilisem. Seetõttu panustab Eesti Koostöö Kogu noorte- ja koolidemokraatia arengutesse, sest kool on koht, kus noored saavad esimesed eduelamused demokraatias osalemisest.


MIDA ME SELLEKS TEEME?

DEMOKRAATIA TÖÖVIHIK ehk “Kolme harjutusega koolinoorest aktiivseks kodanikuks!”

Demokraatia töövihik on Eesti Koostöö Kogu poolt loodud õpikeskkond, kus noored saavad harjutada aktiivsele kodanikule olulisi digioskusi ja proovida ka ise koolielus kaasa rääkida ning muutusi luua. Eesti Koostöö Kogu loodud tegevusete (sh digitaalsed tööriistad, programmid) toel saab muuta koolielu kaasavamaks, harjutada otsustusprotsessides osalemist ja treenida oma demokraatiamusklit.

KOOLIDE KAASAV EELARVE programmi vedamine Eestis

Eesti Koostöö Kogu koos Korruptsioonivaba Eestiga on 2020. aastast organiseerinud koolide kaasavat eelarvet. Selle eesmärk on, et õpilased saaksid demokraatlikult oma koolielu parendamises kaasa lüüa, ettepanekuid esitada ja nende üle kaasaegseid e-vahendeid kasutades ka hääletada. Ettevõtmine suurendab õpilaste teadlikkust demokraatlikest otsustusprotsessidest ja digivahenditest ning aktiveerib neid koolielus kaasa rääkima.

Esimeses kolmes koolis tehtud mõju-uuringu kohaselt kasvas koolielus aktiivselt osalevate õpilaste arv 15% võrra. Lisaks tõusis 19% võrra õpilaste arv, kelle arvates õpilasi alati või tihti kooli jaoks oluliste otsuste tegemisse kaasatakse. Projektiga kasvas 70% võrra õpilaste arv, kes saavad kooli eelarve koostamisest piisavalt või väga hästi aru. Samuti muutus õpilaste jaoks olulisemaks, et neil oleks võimalus kooli eelarve üle otsustada, luues eeldused demokraatlikuma koolikeskkonna tekkeks. Praeguseks on programmiga jõutud 2000 koolinooreni.

ÕPILASTE E-VALIMISED KOOLIS

Tööriist digitaalse osalemise suurendamiseks koolielus. Eestis tihtipeale eeldatakse, et noortel on kõrgelt arenenud digipädevused muuhulgas ka infoühiskonnas aktiivse kodanikuna toimimiseks ja demokraatlikes protsessides osalemiseks. Sotsiaalteadlaste ja õpetajate sõnul on koolinoorte digipädevuste tase aga väga varieeruv. Sarnaselt koolide kaasava eelarve e-hääletusele on ka õpilaste e-valimiste tööriist loodud selleks, et noored saaksid võimalikult päriselulise digipädevuste arendamise ja rakendamise kogemuse (ID-kaardi, Smart-ID ja Mobiil-ID kasutamine). Sellest tulenevaid oskusi saavad nad rakendada edaspidi ka kohaliku ja riigi tasandi osalusprotsessides.

DIGIALLKIRJA HARJUTUSVÄLJAK

Tööriist digipädevuste parandamiseks ja e-riigis kaasa rääkimiseks. Kuigi Eestis käib suur osa riigiga suhtlemisest veebi kaudu, siis selleks oluliste oskuste harjutamiseks

(sh PIN 1/PIN 2 ja digimina teemal enda harimiseks) on vaid üks koht – Demokraatia töövihiku digiallkirjastamise harjutusväljak. Õpikeskkonnas on võimalik samm-sammult reaalselt läbi mängida kõik digiallkirjastamiseks vajalikud toimingud. Samas saab vaadata ka kaheminutist lühivideot, kus seletatakse lahti küsimused: Mis on digimina ja millest see koosneb? Mis on PIN 1 ja PIN 2? Mis on digiallkirjastamine, milleks seda kasutada ja kus turvaliselt digiallkirja anda on võimalik?

 

EESTI KOOSTÖÖKOGU TEGEVUSPLAAN 2023-2025:

  • Aidata institutsionaliseerida Koolide kaasava eelarve programm Eestis
  • Piloteerida noorte kaasavat eelarvet omavalitsuse tasandil
  • Koostöös partneritega viia õpilasesinduste ja noortevolikogude e-valimised laialdasse praktikasse
  • Demokraatia tugevdamiseks vajalike dialoogi- ja konfliktilahenduoskuste (sotsiaalsed oskused vägivallatuks suhtluseks) suurendamine noorte seas.

Info ja kutsu külla!
Karl-Hendrik Pallo
Eesti Koostöö Kogu ekspert
karl-hendrik.pallo@kogu.ee