Eesti Koostöö Kogust - nõukogu

Kaie Karniol
Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees
Rahandusministeerium, ühisosakonna osakonnajuhataja
+372 5167538

Külli Taro
Eesti Koostöö Kogu nõukogu ase-esimees
TalTech, teadmussiirde juht

Arko Olesk
Vabariigi Presidendi teadusnõunik

Ülar Mark
arhitekt, ettevõtja

Andres Kütt
IT-arhitekt

Ott Oja
Eesti Vaimse Tervise- ja Heaolu Koalitsiooni juhataja

Martin Villig
ettevõtja

Indrek Lillemägi
haridusjuht

 

Varem on Koostöö Kogu nõukokku kuulunud:

Triin Toomesaar

Triin Vihalemm

Urmo Kübar
Marika Valk
David Vseviov
Anna Levandi
Ülle Madise
Mari-Liis Jakobson
Raivo Vare
Andrus Kivirähk
Andres Keevallik
Einar Soone
Rein Veidemann
Olari Taal
Urmas Sutrop
Urmas Varblane
Ain-Elmar Kaasik