Rahvaalgatus.ee - Eesti Koostöö Kogu ja Sitra võrdlev raport

Eesti Koostöö Kogu ja Soome Innovatsioonifond Sitra koostöös valminud raport Citizens´ initiatives in Finland and Estonia. The journey so far (Sitra, 2024) annab esmakordse võrdleva ülevaate kahe riigi kollektiivsete pöördumiste arengutest viimase kümne aasta jooksul.

Kollektiivsed pöördumised on olnud murranguline demokraatlik uuendus nii Soomes kui ka Eestis, mis on suurendanud kodanike ja poliitikakujundajate teadlikkust sellest, et üksikisikud saavad ja peaksid osalema poliitilises otsustusprotsessis ka valimistevahelisel ajal.

Andmete, uuringute ning asjaomaste asutuste ja väliste vaatlejate ekspertarvamuste põhjal koostatud esmakordse võrdleva ülevaate põhijäreldus on: nii Eestis kui ka Soomes on kollektiivsetest pöördumistest saanud selgelt välja kujunenud avalikkuse poliitikas osalemise mehhanism, mida kodanikud regulaarselt kasutavad, et tuua oma ideid ja muresid parlamendi päevakorda ning tõstatada avalikkuses mitmesuguseid teemasid.

Taolised tõhusad osalusmehhanismid aitavad võidelda demokraatia nõrgenemise ja polariseerumise suurenemise negatiivsete suundumustega.  

AUTORID:
Eesti: Maarja-Leena Saar (Eesti Koostöö Kogu) ja Maarja Olesk (Balti Uuringute Instituut)
Soome: Onni Pekonen (Sitra) ja Henna Hiilamo (Sitra)

* TÄISMAHUS RAPORT (inglise keeles): Citizens´ initiatives in Finland and Estonia. The journey so far (Sitra, 2024)
* RAPORTI SISSEJUHATUS, KOKKUVÕTE JA JÄRELDUSED (eesti keeles): Kollektiivsed pöördumised Soomes ja Eestis
* VÕRDLEVA ÜLEVAATE FAKTILEHT (eesti keeles): Faktileht – Soome ja Eesti võrdlus

* EESTI-SOOME VÕRDLUSE TUTVUSTUS RIIGIKOGUS 10.04.2024Kümme aastat kollektiivsete pöördumiste õigust

* VAATA KOLLEKTIIVSETE PÖÖRDUMISTE MÕJU TEEMALIST MEEDIAKAJASTUST SIIT

 

 

KONTAKT:
Maarja-Leena Saar
Eesti Koostöö Kogu ekspert
maarjaleena@kogu.ee

Soome innovatsioonifond Sitra on ainulaadne rahvusvahelise haardega mõttekoda, mille  fookus on suunatud tulevikku. Tehakse  koostööd partneritega erinevatest sektoritest, et uurida, katsetada ja rakendada julgeid uusi ideid, mis kujundavad tulevikku.