Rahvaalgatus.ee - mõju

Rahvaalgatus.ee on osalusdemokraatia mehhanism, mis on suurendanud kodanike ja poliitikakujundajate teadlikkust sellest, et üksikisikud saavad ja peaksid osalema poliitilises otsustusprotsessis ka valimistevahelisel ajal. 

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Eesti Koostöö Kogu esindaja kuulub ka avatud valitsemise partnerluse (AVP) avatud riigivalitsemise arengukomisjoni ning oleme aastate vältel olnud kaasatud mitme tegevuskava elluviimisesse. Rahvaalgatus.ee on AVP 2014-2016 tegevuskavas toodud välja lipuprojektina. 

Siit leiab erinevaid mõju mõtestavaid materjale, rahvusvahelisi raporteid ja artikleid (nimekiri täieneb jooskvalt).

*

KOGUudistab:

KOGUudistab on tummine uudisamps, mis lisaks igakuisele Eesti Koostöö Kogu uudiskirjale analüüsib põhjalikumalt meie igapäevaste tegemiste mõju ühiskonnale.

ILMUNUD TEADUSTÖÖD JA RAPORTID RAHVAALGATUS.EE KOHTA (täieneb jooksvalt):

ILMUNUD ARVAMUSLOOD JA SAADUD TUNNUSTUSED

Kõik viited ja väljaanded on oodatud. Võta ühendust: maarjaleena@kogu.ee.