Rahvaalgatus.ee

Viis aastat tagasi poliitilisest kriisist välja kasvanud portaalist on tänaseks saanud Eesti e-demokraatia lipulaev, avatud valitsemise nügija, kohaliku tasandi demokraatia võimestaja ja avaliku sektori innovatsiooni eeskuju kogu Euroopas.

Rahvaalgatusveeb on Eesti elanike värav seadusloomesse

2016. aastal Eesti Koostöö Kogu loodud rahvaalgatusveeb on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Maailmas silmapaistnud e-demokraatia edulugu on suurendanud inimeste kaasa rääkimist riigi küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ja lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi.

Kollektiivsete pöördumiste esitamine Riigikogule

2014. aastal võeti Riigikogus vastu seadusemuudatus, mis kohustas parlamenti vähemalt 1000 toetusallkirjaga pöördumisi menetlusse võtma ja Riigikogu komisjonis arutama. Alates 2016. aastast võimaldab Eesti Koostöö Kogu loodud digitaristu inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust, muutes ka Riigikogu töö läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks.

Kollektiivsete pöördumiste esitamine kohalikele omavalitsustele

2020. aasta augustist on kohalik.rahvaalgatus.ee lehel võimalik algatada arutelusid ning teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele. Tegemist on seaduses ettenähtud kodanikuõigusega, mille lihtsal kujul rakendamise võimalus julgustab valla- ja linnaelanikke aktiivsemalt osalema oma kodukohta puudutavas diskussioonis ning otsustamisprotsessides.
Seaduse järgi saavad kohalikud esitada valla-või linnavolikogule pöördumise, millele on allkirja andnud vähemalt 1% omavalitsuse elanikest.