Dialoog kogukonnaga

„Dialoog kogukonnaga“ on kohalikele omavalitsustele loodud arenguprogramm, mis annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist.

21. sajandi omavalitsus ei peaks olema vaid teenusepakkuja ja kõike eluks vajalikku (demokraatia, usaldus, sidusus, heaolu) ei saa teenustega tagada. Kogukonnast lähtuv omavalitsus on demokraatia hoidja ning arendab elu dialoogis kodanikega.

24. oktoobrist 31. jaanarini 2024 kestnud esimeses arenguprogrammi  lennus osales 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, kokku üheksast omavalitsusest üle Eesti. Vaata osalejaid siit

Arenguprogrammi koolituspäevade põhiteemad:

– Kogukonnast lähtuv valitsemine
– Dialoog ja selle erinevad tähendused.
– Dialoogi kui meetodi läbiviimine.
– Dialoogi kavandamine. Teema leidmine. Küsimuse sõnastamine.
– Kuulamise ja vestluse tasandid.
– Kaasaegne lähenemine kogukonna arendamisele.
– Praktiseerimise kogemuse analüüs ja õppetunnid tulevikuks.

2023. aastal käivitunud arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist. Selle on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.

MIS KOGEMUSE OSALEJAD SAID?

„Dialoogihoidja roll erineb märgatavalt minu senisest juhtimiskogemusest. Ma pean dialoogiformaati väga heaks just suuremaid inimeste gruppe hõlmavate küsimuste lahendamisel. Dialoog kogukonnaga võtab osaliselt kindlasti pingeid maha“, tõdes programmis osalenud Rapla abivallavanem Rain Terras, kes kutsus kogukonda dialoogi pidama puuduvate lasteaiakohtade teemal.

* TUTVU PROGRAMMI KOKKUVÕTTE, OSALEJATE JA NENDE KOGEMUSE NING MÕJUGA SIIT 

* VABAVARALINE DIALOOGI JUHEND SIIT