Dialoog kogukonnaga

4. oktoobril 2023 startis esmakordselt arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga”. 

Esimeses lennus osalevad 10 ärgast kohaliku juhtimistasandi inimest, kokku üheksast omavalitsusest: Kose vald (Margit Eerik), Kehtn vald (Seily Sõgel-Raid), Lääne-Nigula vald (Kadi Paaliste), Räpina vald (Marge Trumsi), Rapla vald (Rain Terras ja Toomas Nael), Viimsi vald (Maiu Plumer), Jõelähtme vald (Laura Ruul), Väike-Maarja vald (Indrek Kesküla), Tapa vald (Riina Haljasoks).

Programmis osalemine annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. 

Programmist:

“DIALOOG KOGUKONNAGA” oktoober 2023 – jaanuar 2024
Dialoogiline lähenemine kohaliku elu korraldamisele on mõtteviis, praktika ja meetod. Dialoog kui struktureeritud vestlusring pakub valmisolekut uurida koos erinevate inimestega olulisi küsimusi, jagada ja kuulata viisil, kus kedagi ei arvustata ega mõisteta hukka tema seisukohtade pärast.

Dialoogiline lähenemine võimaldab:

 • suurendada kogukonnas usaldust;
 • luua turvalisi ja hoolivaid aruteluruume, kus ühiselt koos kogukonnaga uurida üles kerkinud kohalikke olulisi küsimusi (sh polariseerivaid ja keerulisi);
 • ennetada võimalike konfliktide tekkimist;
 • luua kogukonnast lähtuvat valitsemist.


  Vaata lisaks!

  Kuidas raamatukogud on korraldanud kohalikke dialooge oma kogukonnas, loe lähemalt Eesti Koostöö Kogu veebist.

  Dagmar Narussoni (Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi õppejõud ja teadur) “Küsime kohalikelt, kuidas   nad    kogukonna tulevikku näevad” artiklit siseministeeriumi siseturvalisuse blogis.

Arenguprogramm koosneb 5 kohtumisest: 4. ja 18. oktoober, 8. ja 29. november 2023 ja 31. jaanuar 2024. Programm kulmineerub jaanuaris dialoogidega kogukonnas, mis loob võimaluse rakendada õpitut. Koolituse käigus toetatakse dialoogi kavandamist.

MIS VEEL?
Programmis osalemine loob võimaluse:

 • mõtestada ja mõista dialoogi sügavamat olemust ja erinevaid tähendusi; 
 • saada teadlikumaks kogukonnast lähtuvast valitsemisest ja mõtteviisist; 
 • kogeda erinevaid dialoogi ja arutelu pidamise viise; 
 • kavandada ja viia ellu koolituse ajal õpitut oma kogukonnas.

Lisaks uurime, millised on mõjusa kaasamise eeldused, kuulamise tasandid ja kuidas tulla toime erinevate vaatenurkadega.  

Loe koolituse lähenemise ja läbiviijate kohta täpsemalt siit.

Arenguprogramm on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.