EIA jätkuprojektid

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv ainulaadne kogumik, mis on teaduspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest. Eesti tunnustatud teadlaste poolt koostatud andmestikku ja tulevikustsenaariume saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades. Ka mitmed Eesti Koostöö Kogu projektid on saanud alguse EIA põhisõnumitest ning vajadusest populariseerida teadust ja viia sõnumid praktikasse.

 

2020– 2021. aastal mööda Eestit tuuritanud rändnäitus „Kodukoha kompass“ tõukus Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud

Kaasav näitusetuur läbi maakonna keskuslinnade raamatukogude oli esmakordne katse populariseerida inimarengu aruande sõnumeid. Näituse eesmärk oli  käivitada kohalikul tasandil heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid ja uued algatused. Loe edasi siit

2022. aastal saime rõõmustada näituselt välja kasvanud Kodukoha kompassi e-käsiraamatu üle

Esmakordsesse avaliku ruumi kodustamise ideede kogumikku on kokku kogutud 12 kogemuslugu Eesti eripaigust, mis avavad, kuidas väiksemate ettevõtmiste läbi kodulinna elukeskkonda kodusemaks muuta. Loe edasi siit

2023. aasta kevadel eetris olnud ETV vaimse tervise saatesari “Selge pilt” valmis koostöös Eesti Koostöö Koguga.

Eesti inimarengu aruandest 2023 “Vaimne tervis ja heaolu“ tõukunud saatesarja kontseptsioon valmis Eesti Koostöö Kogu, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tervisekassa koostöös. Saate eesmärk oli tõsta teadlikkust vaimse tervise ennetusest läbi erinevate keskkondade kujundamise. Loe edasi siit

2023. aasta kevadel sai alguse Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Koostöö Kogu ühine koostööpäevakute tuur „Vaimne tervis algab siit“.

Regionaalsete koostööpäevakute eesmärk on kokku tuua regioonist erinevate asutuste esindajad ja otsustajad, kes igapäevatöös otseselt vaimse tervise teemadega ei tegele ja ühise laua taga tavaliselt ei kohtu. Koos avastame vaimse tervise probleemide ennetuse võimalusi kohalikul tasandil läbi igapäevaste keskkondade ja nende kujundamise. Loe edasi siit