Rändnäitus "Kodukoha kompass"

Eesti Koostöö Kogu poolt kureeritud rändnäitus “Kodukoha kompass” tõukus Eesti inimarengu aruandest 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”, mille fookuses oli esmakordselt Eesti ruumiline areng ning selle mõju inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Näitusetuur oli esmakordne viis populariseerida inimarengu aruande teemat ja selles esile toodud teadlaste põhisõnumeid. Näituse eesmärgiks oli käivitada heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid, uued algatused. Näitusega soovis Eesti Koostöö Kogu toetada teaduspõhise ruumiloome põhimõtete levimist kohalikul tasandil.

 

NÄITUSE SISUT JA KASUST

Aastal 2020-2021 rändas Eesti Koostöö Kogu näitus “Kodukoda kompass”  läbi kümne väikelinna (Paide, Rakvere, Narva, Põlva, Võru, Rapla, Kuressaare, Kärdla, Valga, Viljandi) kutsudes vastuseid leidma küsimustele  – mis teeb ühest ruumist (linnast, linnaosast, külast, tänavast, keskväljakust) meeldiva paiga, kus inimesed soovivad viibida? Kuidas see ruum mõjutab meie tervist, heaolu ja õnnetunnet? Aga ka piirkonna majandust ja atraktiivsust? 

  • näitus koosnes kaheksast teemast, mis aitavad linnadel liikuda hea paiga loomise suunas;
  • lisaks oli näitusega kaasas praktiline kompass-ketas (originaalis Place Standard. How Good Is Our Place). See on auhinnatud, vabavaraline metoodika, mis annab kohalikele lihtsa raamistiku oma kodukoha avaliku ruumi kvaliteedi hindamiseks ja ruumiteemaliste arutelude pidamiseks. Vaata eesti keelde kohandatud Kodukoha kompassi metoodika. Välja prinditav!
  • pakkusime linnadele ka näitusega seotud loenguid (tutvu kodukoha kompass loengute ja pakkumistega), mis andis hea võimaluse elukeskkonna teemalise kohaliku sündmuse korraldamiseks.
  • näitusetuuri jooksul toimus Eesti Koostöö Kogu kaasabil ja Kultuurikapitali toetusel 16 temaatilist avalikku loengut, mille raames räägiti Eesti eri paigus elurikkuse loomisest linnaruumis, tervise ja linnaruumi seostest, keskväljakute elustamisest, kaasarääkimise oskuste parandamisest, kultuuripärandi kasust ja paljust muust. Loengupidajatena olid kaasatud oma ala eksperdid: Eesti inimarengu aruande 2020 peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping, elurikkuse eestkõnelejad Merle Karro-Kalberg, Karin Bachmann ja Anna-Liisa Unt, demokraatia edendaja Teele Pehk, urbanist Elo Kiivet jt;
  • koolilastele lõime ühiskonnaõpetuse ainekavaga haakuvad ja näituse külastust toetavad töölehed. Tutvu õppematerjalidega;
  • näituse tekstid, infomaterjalid ja uudsed ruumielavdamise juhendid on saadaval e-kodukoha kompassi käsiraamatus. 

Näitus peatus oma reisil maakonna keskraamatukogudes. Sellise näitusekohta valiku kaudu juhtisime tähelepanu raamatukogule kui kriitiliselt tähtsale heale avalikule ruumile ja selle potentsiaalile tuua kogukond kokku ja arutada kodukohta puudutavaid teemasid.

 

NÄITUSE MEESKOND:

Kuraatorid (näituse kontseptsioon, tekstide autorid): Teele Pehk ja Elo Kiivet

Projekti idee ja juhtimine: Kairi Tilga, Eesti Koostöö Kogu
Keeletoimetaja: Mari Klein
Kujundaja: Mae Kivilo, Tiib OÜ
Partnerid: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Toetaja: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital
Tootja: Eesti Koostöö Kogu, 2020-2022

Fotohetked näituselt Viljandis ja Kuressaares