Rändnäitus "Kodukoha kompass" - näituse mõju

Aastal 2020-2021 rändas Eesti Koostöö Kogu näitus “Kodukoha kompass”  läbi kümne väikelinna (Paide, Rakvere, Narva, Põlva, Võru, Rapla, Kuressaare, Kärdla, Valga, Viljandi). Näituse eesmärgiks oli käivitada heaolu loova elukeskkonna teemalised arutelud, mõttetalgud, ruumieksperimendid ja uued algatused. Millest kõnelesid inimeste vastused kümne Eesti linna kohta ja näituse mõjust, saab lugeda alljärgnevast.

 

KODUKOHA KOMPASS AITAS:

 • süsteemselt mõelda kohale, kus me elame (linn, linnaosa, tänav, küla, piirkond jm) või ka uuele kavandatavale piirkonnale;
 • soodustada avaliku ruumi teemalisi kohalikke sündmusi, arutelusid, töötubasid, ruumieksperimente jms. Vaata ka inspireerivate loengute nimekirja.
 • tugevdada kogukonda ja kohalikku demokraatiat;
 • luua tervist ja heaolu suurendavat kodukohta.

 „KODUKOHA KOMPASSI“ NÄITUSE PÕHIJÄRELDUSED: 

 • Meil on juba 15-minuti linnad, mille teadlik arendamine looks atraktiivse ja ligimeelitava elukeskkonna. See on täna alakasutatud potentsiaal.
 • väikelinnades on puudu nüüdisaegsetest renoveeritud või uutest elupindadest;
 • igatsetakse jalakäijasõbralikku  ja tegutsema kutsuvat atraktiivsest tänavaruumi;
 • kaasamine elukeskkonda puudutavatesse otsustesse on madal.

Tutvu näituse täpsemat lõpptulemuste ja järeldustega iga linna kohta  siit.

   SUUR KOKKUVÕTTEV LUGU: SIRP 09.09.2022 Kairi Tilga: “Hea avalik ruum pole ainult suurlinnade privileeg”. 

   Joonis: ajaleht SIRP