Rändnäitus "Kodukoha kompass" - näituse eesmärk

Paigad, kus omavalitsus ja kogukond kujundavad kohalikku elu koostöös, tekitavad tugevamat omanikutunnet ja kollektiivset hoolimist.

Kutsume kogukondasid kaasa mõtlema ümbritsevale ruumile, millesse saab ise panustada või millele tähelepanu osutada; ja sellele, kuidas oma kodukohas hea avaliku ruumi loomise teemadega edasi tegeleda.

Kodukoha kompass aitab:

  • süsteemselt mõelda kohale, kus me elame (linn, linnaosa, tänav, küla, piirkond jm) või ka uuele kavandatavale piirkonnale;
  • soodustada avaliku ruumi teemalisi kohalikke sündmusi, arutelusid, töötubasid, ruumieksperimente jms. Vaata ka inspireerivate loengute nimekirja.
  • tugevdada kogukonda ja kohalikku demokraatiat;
  • luua tervist ja heaolu suurendavat kodukohta

Kellele näitus mõeldud on?

  • kohalikule, kes soovib oma kodukandi arengutes osaleda;
  • kohaliku elukeskkonna eest vastutavale omavalitsusele, arendajatele, ruumiplaneerijatele;
  • kohaliku elu eestvedajatele, huvikaitseorganisatsioonidele, asumiseltsidele jt

VAATA KOGUKONDADE TAGASISIDET: