Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus

Eesti Koostöö Kogu käivitas 1. märtsil 2022  suurprojekti “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”.

Viimases inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi. Selleks käivitas Eesti Koostöö Kogu koos raamatukogude aasta ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga pilootprojekti „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”. Projekti raames toimuvad mõttetalgud, esmakordne koolitusprogramm 12-le raamatukoguhoidjale ning kohalike dialoogide nädal.

Hea dialoog vajab neutraalset, usaldusväärset ja turvalist ruumi. Selline ruum saab olla näiteks raamatukogu! Raamatukogud üle maailma on uuenemas ja võtmas aktiivset kogukonnakeskuse, kodanikuühiskonna ja demokraatia uuendaja, säästva arengu eestkõneleja ning kohaliku dialoogi looja rolli.

Ka meie raamatukogudel on potentsiaal, et:

  • soodustada sisukaid vestlusi ja avatud dialoogi kogukonnas;
  • kaasata eri taustaga inimesi olulistesse vestlustesse, et seeläbi toetada kodanikuaktiivsust, üksteise märkamist ja kuulamist;
  • julgeda ise olulisi vestlusi kogukonnas käivitada.

Mõttetalgud

Projekti avamine toimus 1. märtsil 2022 Tartu Linnaraamatukogus toimunud mõttetalgutega, kus raamatukogude eestkõnelejad arutlesid koos kodanikuühiskonna, demokraatia ning kogukondade arendamisega tegelevate inimestega raamatukogude potentsiaali üle ühiskonnas.

Koolitusprogrammist

Spetsiaalselt raamatukogutöötajate jaoks loodud koolitusprogramm koosneb viiest kohtumisest perioodil märts-september ning selle käigus toetatakse raamatukogude võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana ning luuakse raamatukoguhoidjatele mõeldud kogukonna kaasamise juhendmaterjal. Koolituse metoodilise sisu on loonud pikaaegne kaasamispraktik, dialoogiekspert ja andragoogika õppejõud Piret Jeedas.

Dialooginädal
Piloodis osalevate raamatukogude ühine dialooginädal toimub juunis 2022. 

*Projekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” toimub raamatukogude aasta, SA Eesti Koostöö Kogu, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) koostöös.

 

Galerii 1. märtsi 2022 mõttetalgutelt leiab Eesti Koostöö Kogu Facebooki lehelt siit.
Fotograaf: Kristina Haan.