Dialoogid raamatukogus

Koolitusprogramm “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” alustas 2023. aasta kevadel II lennuga. 

Esimese lennu 12 osalejat läbisid programmi 2022. aastal, andes ühtlasi panuse mõjuraporti ja dialoogi korraldamise juhendmaterjali loomisesse.

2023. aasta koolitusprogrammi ülesehitus ja lähenemine:
II lennu koolitusprogramm koosneb 5 kohtumisest ajaperioodil märts-juuni 2023 ning 22-28. mail 2023 toimuvast dialooginädalast. Koolituse käigus toetatakse kogukonnas läbiviidava dialoogi kavandamist. Programmis osalemise tulemusena mõistab osaleja dialoogi sügavamat olemust ja on praktiseerinud dialoogi korraldamist oma kogukonnas.

II lennus osalejad:

Aili Anderson, Tarvastu raamatukogu

Ene Michelis, Tori valla Raamatukogu

Karmen Velitschinsky, Järva Vallaraamatukogu

Kati Maidla, Põlva Keskraamatukogu

Leelo Ainsoo, Tallinna Keskraamatukogu

Liisi Ploomipuu, Kohila raamatukogu

Marge Päästel, Pärnu Keskraamatukogu Tõstamaa harukogu

Piret Terve, Teedla harukogu

Raina Kruus, Kose-Uuemõisa Raamatukogu

Tiia Pärnik-Pernik, Tsirguliina Raamatukogu

Viive Vink, Rannu raamatukogu

Koolitaja: õpidisainer, kaasamisekspert Piret Jeedas

küsi infot: Kairi Tilga, kairi@kogu.ee

 

KUIDAS PROGRAMM “KOHALIKE DIALOOG KOHALIKUS RAAMATUKOGUS” ALGUSE SAI NING KUIDAS ESIMENE AASTA MÖÖDUS

Eesti inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi. Selleks käivitas Eesti Koostöö Kogu koos raamatukogude aasta ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga pilootprojekti „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mille kaudu pakkusime esimesele 12 raamatukoguhoidjale üle Eesti võimaluse omandada dialoogilist mõtteviisi ning kohalike vestluste korraldamise kompetentse.

Pilootprojekt koosnes järgnevatest etappidest:

– Mõttetalgud 1.03.2022

Projekti avamine toimus 1. märtsil 2022 Tartu Linnaraamatukogus toimunud mõttetalgutega, kus raamatukogude eestkõnelejad arutlesid koos kodanikuühiskonna, demokraatia ning kogukondade arendamisega tegelevate inimestega raamatukogude potentsiaali üle ühiskonnas.

Galerii 1. märtsi talgutelt leiab Eesti Koostöö Kogu Facebooki lehelt siit.
Fotograaf: Kristina Haan.

– Koolitusprogramm märts- september 2022

Spetsiaalselt raamatukogutöötajate jaoks loodud koolitusprogramm koosneb viiest kohtumisest perioodil märts-september 2022. Selle käigus toetati raamatukogude võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana ning loodi raamatukoguhoidjatele mõeldud kogukonna kaasamise juhendmaterjal. Koolituse metoodilise sisu on loonud pikaaegne kaasamispraktik, dialoogiekspert ja andragoogika õppejõud Piret Jeedas. Loe koolituse sisust täpsemalt siit

– Dialooginädal 6.06-10.06.2022
Piloodis osalevate raamatukogude ühine dialooginädal toimus juunis 2022. Loe, mis teemadel erinevates Eesti otstes arutelti ja mis kogemuse inimesed said mõjuraportist

Projekt „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” toimus Raamatukogude aasta, SA Eesti Koostöö Kogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ) koostöös.