Dialoogid kohalikus raamatukogus - taustalugu

KUIDAS PROGRAMM “KOHALIKE DIALOOG KOHALIKUS RAAMATUKOGUS” ALGUSE SAI NING KUIDAS ESIMENE AASTA MÖÖDUS

Eesti inimarengu aruandes toovad sotsiaalteadlased välja, et kehv aruteluruum on infoühiskonna üks suurimaid probleeme, mistõttu on tarvis suurendada kohalikku dialoogi ja kodanike aruteluoskusi. Selleks käivitas Eesti Koostöö Kogu koos raamatukogude aasta ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga pilootprojekti „Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus”, mille kaudu pakkusime esimesele 12 raamatukoguhoidjale üle Eesti võimaluse omandada dialoogilist mõtteviisi ning kohalike vestluste korraldamise kompetentse.

Pilootprojekt koosnes järgnevatest etappidest:

MÕTTETALGUD 1.03.2022

Projekti avamine toimus 1. märtsil 2022 Tartu Linnaraamatukogus toimunud mõttetalgutega, kus raamatukogude eestkõnelejad arutlesid koos kodanikuühiskonna, demokraatia ning kogukondade arendamisega tegelevate inimestega raamatukogude potentsiaali üle ühiskonnas.

Galerii 1. märtsi 2022 talgutelt leiab Eesti Koostöö Kogu Facebooki lehelt siit.
Fotograaf: Kristina Haan.

KOOLITUSPROGRAMM MÄRTS-SEPTEMBER 2022 

Spetsiaalselt raamatukogutöötajate jaoks loodud koolitusprogramm koosneb viiest kohtumisest perioodil märts-september 2022. Selle käigus toetati raamatukogude võimekust dialoogi läbiviijana ja kaasajana ning loodi raamatukoguhoidjatele mõeldud kogukonna kaasamise juhendmaterjal. Koolituse metoodilise sisu on loonud pikaaegne kaasamispraktik, dialoogiekspert ja andragoogika õppejõud Piret Jeedas. Loe koolituse sisust täpsemalt siit

DIALOOGINÄDAL 6.06-10.06.2022
Piloodis osalevate raamatukogude ühine dialooginädal toimus juunis 2022. Loe, mis teemadel erinevates Eesti otstes arutelti ja mis kogemuse inimesed said mõjuraportist