Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus - mõjuraport

„Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus“ on Raamatukogu aasta raames toimunud dialoogi loomise ja läbiviimise koolitusprogramm. Raamatukoguhoidjatele mõeldud programm toimus veebruar–september 2022. Pilootprogrammi kandideeris 20 raamatukoguhoidjaid üle Eesti. Motivatsioonikirjade ja geograafilise kaetuse põhjal valiti välja 12 osalejat. Viiepäevane koolitusprogramm tipnes 6.06-10.06.2022 toimunud dialooginädalaga.


KOKKU OSALES ESMAKORDSEL DIALOOGINÄDALAL ÜLE 120 INIMESE
üle Eesti, kellest 66 andsid korraldajatele ka kirjalikku tagasisidet. 98,5% vastanutest kinnitas, et dialoogid nende kogukonnas on vajalikud või väga vajalikud. „Aitäh, et aitate Eesti inimesed omavahel rääkima,“ kirjutas üks osaleja Haapsalust.

DIALOOGINÄDALAST TÕUKUS KA MITU UUT KOOSTÖÖD, mis tugevdavad veelgi osalenud raamatukoguhoidjate rolli avalike vestluste võimaldajatena. „Näiteks plaanib Riigikantselei kutsuda osalenud raamatukoguhoidjad üleriigilise kaasamisprojekti „Arvamusrännak“ arutelude korraldajate hulka, Valga raamatukogu juhataja viis Valgamaa Noorte Suvekoolis läbi dialoogimaratoni ning nii Türi, Toila, Põhja-Pärnumaa kui teised osalenud raamatukogud said kutseid korraldada dialooge mujalgi,“ rääkis Eesti Koostöö Kogu juhataja ja pilootprojekti eestvedaja Kairi Tilga.

SAIME VÕIMALUSE HINNATA ESMAKORDSELT PILOOTPROJEKTI SISU. Pilootprogrammis osalenud 12. raamatukogu hoidja poolt antud tagasiside põhjal sai võimaluse hinnata esmakordselt välja töötatud ja katsetatud koolitusprogrammi sisu, formaati ja relevantsust raamatukogude jaoks. Dialooginädal andis võimaluse raamatukoguhoidjatega katsetada kuidas viia dialoogid raamatukogudesse.

2022. AASTA SÜGISEL ON VALMIMAS VABAVARALINE DIALOOGI LOOMISE E-KÄSIRAAMAT, mis on tulevikus kätte saadav siit.  E-käsiraamat võimaldab põhjalikult igal ühel ise oma organisatsioonis, seltsis, kogukonnas, koolis, vallas, maakonnas vm dialooge olulistel teemadel luua.

TUTVU KOGU MÕJUANALÜÜSIGA siin: Raport

Fotogalerii mõjuanalüüsi tutvustamisest ja koolitusprogrammi tänavuse lennu tänusündmusest 29.09.2022.
Fotode autor on Liis Reiman.