Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus - õppematerjalid

Dialoogide korraldamise juhendmaterjal “Dialoogid raamatukogus” (2023) toetab püüdlust viia kogukonnas läbi tähenduslikke vestlusi.

See on universaalne samm-sammuline juhend, mida küll piloteeritud raamatukogude peal ent sobib kõigile, kes soovivad inimesi kokku kutsuda ja ühiseid aruteluruume luua. 

***

Juhendmaterjali koostas “Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus” osalejate tagasiside toel Piret Jeedas, koolitusprogrammi koolitaja, andragoogika õppejõud, dialoogi praktiseerija.

Kujundajaks: Kaspar Ehlvest

Juhend on alla laetav ja välja prinditav siit “Dialoogid raamatukogus”.