Eesti Koostöö Kogust

SA Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud mõttekoda, mis:

seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid ühiskondlikke teemasid;

arendab valitsusväliste organisatsioonide koostööd ja võrgustikku;

töötab välja ettepanekuid, poliitikasoovitusi ja uusi algatusi;

edendab avatud valitsemist, osalusdemokraatiat ning kodanikuühiskonda.     

Alates 2007. aastast annab sihtasutus välja Eesti inimarengu aruannet ning 2015. aastast kureerib arutelude pidamiseks ja  kollektiivsete pöördumiste koostamiseks mõeldud kodanikuportaali Rahvaalgatus.ee

Koostöö Kogu tegevus lähtub oma koostöövõrgustiku ja strateegiliste partnerite poolt iga kolme aasta järel vastu võetavast strateegiast ehk Hartast. Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20. oktoobril 2003.

Erakonnapoliitiliselt sõltumatu sihtasutus on tegelenud järgmiste valdkondadega: rahvatervis, haridus, inimeste elukvaliteet ja tööjõud, rahvustevahelised suhted, riigipidamise korraldus ja avaliku sektori reform, osalusdemokraatia edendamine (Rahvakogu, Rahvaalgatus.ee) ja noorte demokraatia, Eesti ruumiline areng ja hea avalik ruum, vaimne tervis ja heaolu.

Eesti Koostöö Kogu kuulub Vabariigi Presidendi Kantselei haldusalasse ning on riigieelarvest rahastatav sihtasutus.

Oma tegevustes lähtume avaliku sektori ühenduste eetikakoodeksist.

Loe Koostöö kogu tegevuste kokkuvõtet 2007-2016, mil Eesti Vabariiki juhtis president Toomas Hendrik Ilves.