Rändnäitus "Kodukoha kompass" - näituse õppematerjalid

 

Kodukoha kompass oli hea võimalus klassiväliseks tegevuseks. Pakkusime koolidele võimalust toetavate õpilehtede abil külastada näitust kohalikus raamatukogus.

Näituse abil sai mõelda ja arutada osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna, kogukondade heaolu, kaasa rääkimise, hea linnaruumi ja kodukandi teemadel. Õpilehed olid loodud kahele vanuseastmele (põhikooli II aste ja põhikooli vanem ning gümnaasiumi aste) ja toetasid ka ühiskonnaõpetuse ainekava.

ÕPILEHED ON KÄTTESAADAVA siit:

NÄITUSE tekstid on kõik leitavad SIIT

Vaata ETV2 saate “Nova” videoklippi 11. märtsil 2021, kus Võru noored külastasid näitust “Kodukoha kompass”, täitsid õpilehti ja harjutasid demokraatiatrenni: