Rändnäitus "Kodukoha kompass" - näituse õppematerjalid

 

Kodukoha kompassi näitus oli hea võimalus laiendada oma silmaringi hea avaliku ruumi ja kaasamise teemalistel loeng-vestlusõhtutel. Samuti pakkus näituse programm tegevusi klassiväliseks tegevuseks. Näituse abil sai mõelda ja arutada osalusdemokraatia, kodanikuühiskonna, kogukondade heaolu, kaasa rääkimise, hea linnaruumi ja kodukandi teemadel.

Õpilehed ning inspireerivad videoloengud on kättesaadavad praegugi, kui rändnäitus oma üle-eestilise tuuri perioodil 2021-2022 linnaruumifestivalil “Tulevik on täna/v” edukalt lõpetas. Näituselt kasvas välja ka Kodukoha kompassi e-käsiraamat, kuhu on kokku kogutud 12 kogemuslugu kuidas väiksemate ettevõtmiste läbi kodulinna elukeskkonda kodusemaks muuta.

Õpilehed on loodud kahele vanuseastmele (põhikooli II aste ja põhikooli vanem ning gümnaasiumi aste) ja toetavad ka ühiskonnaõpetuse ainekava. Kodukoha kompassi näitusel pakkusime koolidele võimalust toetavate õpilehtede abil külastada näitust kohalikus raamatukogus.

ÕPILEHED ON KÄTTESAADAVAD:

Õpileht põhikooli II astmele eesti– ja vene keele
Õpileht gümnaasiumi astmele eesti– ja vene keeles

NÄITUSE tekstid on kõik leitavad SIIT

VAATA ETV2 saate “Nova” videoklippi 11. märtsil 2021, kus Võru noored külastasid näitust “Kodukoha kompass”, täitsid õpilehti ja harjutasid demokraatiatrenni:

 

KODUKOHA KOMPASSI NÄITUSE LOENGUTE SALVESTUSED

Seoses näitusega „Kodukoha kompass“ kutsus Eesti Koostöö Kogu koos kohalike kogukonna ühenduste, omavalitsuste ja raamatukogudega ellu 17 temaatilist loengut (loengutesarja pakkumine ei ole enam aktiivne). Vaata allolevast loendist Võrumaa Arenduskeskuse sündmusel salvestatud loengute salvestusi ja saa inspiratsiooni.

NELE DRESEN. “Mis kasu on väikelinnas kultuuripärandist?” 26.02.2021

HELEN SOOVÄLI-SEPPING “Linn, avalik ruum ja tervis” 18.02.2021

TEELE PEHK “Kuidas sina saad otsuseid mõjutada?” 18.02.2021

TARTU 2024 ELURIKKUSE PROJEKTI EESTVEDAJAD “Kuidas luua elurikast keskkonda linnas ja maal?” 11.02.2021

TEELE PEHK “Kuidas kogukonnas arutelusid pidada?” 17.02.2021

ELO KIIVET “Kõik teed viivad keskväljakule” 25.02.2021

*Loengu salvestused on pärit 2021. aasta veebruaris Võrumaa Arendueskuses toimunud Kodukoha kompassi sündmuselt.
*”Kodukoha kompassi” teemalised loengud aitas kogukondadeni viia Eesti Kultuurkapital.