Eesti inimarengu aruanne 2019/2020

Eesti inimarengu aruande 2019/2020 põhiteema on Eesti ruumiline areng ja selle mõju Eesti inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ on järjekorras üheksas Eesti Koostöö Kogu poolt välja antav aruanne.

Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor ja kultuurigeograafia vanemteadur, prorektor Helen Sooväli-Sepping. Aruande koostamisesse on panustanud 39 teadlast Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Helsingi Ülikoolist ja Manchesteri Arhitektuuriülikoolist.

Olukorras, kus 40% Eesti maaressursist on riigiomandis, 1% kuulub omavalitsusele ja 59% on eraomandis, on aktuaalne küsida: kuidas taasluua ja kasvatada Eesti ruumilist rikkust ja kvaliteeti demokraatlikult ja kogu ühiskonna huvides. Aruanne käsitleb ruumi laialt, analüüsides Eesti asustusstruktuuri, loodusalasid, linnaruumi, sealhulgas linnadisaini ja meid ühendavat aruteluruumi. Ruum selle aruande katusterminina tähistab ühist ruumi, mis pälvib avalikku huvi ja pakub ühiskondlikku hüve.

Teema pakkus välja Koostöö Kogu nõukogu 2018. aastal.

*Inimarengu aruanne digitaalsel kujul eesti– ja inglise keeles.

*Helen Sooväli-Seppingu kõne Riigikogus 11. juunil 2020

*Indrek Ibruse kõne Riigikogus 11. juunil 2020

*Fotod inimarengu aruande esitluselt Riigikogust 11. juuni 2020

*Videosalvestist istungist saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

EIA eesmärk on parimate andmete ja teadmiste põhjal luua süsteemne suur pilt, pakkuda tulevikuvaadet ja tõsta esile otsustuskohad koos soovitustega.

Eesti inimarengu aruanne on ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

Fotod inimarengu aruande esitluselt Riigikogus 11. juunil 2020.