Eesti inimarengu aruanne 2023

Eesti inimarengu aruannet (EIA) 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ esitleti 21. veebruaril 2023 Riigikogu suures saalis riiklikult tähtsa küsimusena. EIA 2023 on varasematest mahukam ja valminud seni suurima autorkonna koosloomes. Trükis on leitav suurematest raamatupoodidest ja digitaalne aruanne platvormil www.2023.inimareng.ee

Kaks aastat koostatud ja 70 tunnustatud teadlaste abil valminud Eesti inimarengu aruande „Vaimne tervis ja heaolu“ üks põhijäreldusi on: Eesti on jõudnud inimarengus kõrge tasemega riikide hulka, kus inimeste igapäevaelu põhiküsimus pole enam ellujäämine, vaid parem elukvaliteet ühes sooviga olla vaimselt terve. Inimareng saab jätkuda ka ebakindlal globaalsete kriiside ajastul, kui inimeste vaimset tervist ja heaolu teadlikult hoida ja kaitsta.

Eesti teadlased on ühel meelel, et vaimne tervis ja ühiskonna valmisolek kriisideks sõltub inimeste sotsiaalsest ja emotsionaalsest turvatundest ja seotusest kogukonnaga. „Võtmeküsimus on, kuidas tõsta teadlikkust tervislikest eluviisidest ja toetavate suhete olulisusest ning kuidas panna keskkond – nii digitaalne kui ka füüsiline – meie vaimse tervise heaks tööle,“ rääkis EIA peatoimetaja professor Merike Sisask.

Aruanne toobki välja vaimse tervise ja heaolu toimemehhanismid rõhuasetusega elukeskkonnast (suhte,- digi- ja füüsiline keskkond) ja eluviisist tulenevatele teguritele. 

Vaata aruande põhisõnumeid ja ettepanekuid siit 

Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on kümnes SA Eesti Koostöö Kogu väljaanne. Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask.

Viie peatüki toimetajad on: Kenn Konstabel (Tervise Arengu Instituut), Dagmar Kutsar (Tartu Ülikool), Kersti Pärna (Tartu Ülikool), Katrin Tiidenberg (Tallinna Ülikool), Helen Sooväli-Sepping (TalTech). Aruande koostamisse on panustanud kokku 70 teadlast ja eksperti erinevatest ülikoolidest ja teadusasutustest. Aruande valmimist toetas Sotsiaalministeerium.

  • EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta.
  • Eesti inimarengu aruande koostamise taust: https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne/

EIA 2023 “VAIMNE TERVIS JA HEAOLU” koostamise taust

  • 2020. aasta oktoobris nimetas Eesti Koostöö Kogu nõukogu järgmise EIA teemaks vaimse tervise ja heaolu.
  • Eesti inimarengu aruande peatoimetajaks valiti Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask.
  • EIA ilmub 2023. aasta I pooles.
  • EIA patroon on Vabariigi President Alar Karis
  • EIA väljaandmist toetab Sotsiaalministeerium
    #inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #EestiKoostööKogu