Eesti inimarengu aruanne 2023

2020. aasta oktoobris nimetas EKK nõukogu järgmise EIA teemaks vaimse tervise ja heaolu. Eesti inimarengu aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask. Kokku panustab aruande koostamisesse ca 60 teadlast.

  • EIA ilmub 2023. aasta I pooles.
  • EIA patroon on Vabariigi President Alar Karis
  • EIA väljaandmist toetab Sotsiaalministeerium

Süsteemne ja teadlik panustamine Eesti inimeste paremasse vaimsesse ja füüsilisse tervisesse on teadlaste sõnul riigi arengu oluline kiirendi.

Inimese tervis sõltub 50% ulatuses eluviisist, 20% keskkonnast, 20% pärilikkusest ja 10% arstiabist. Vaimse tervise teemaline EIA keskendub just sellele 70%-le, mis on seotud eluviisi ja keskkonnaga, nii füüsilise, digitaalse kui ka sotsiaalsega.

2023. aasta alguses ilmuvas inimarengu aruandes uurivadki Eesti teadlased, mis loob (või pärsib) ühiskonnas vaimset heaolu ja õnnelikkust, mis mõju ja roll on vaimsele tervisele meid ümbritsevatel erinevatel keskkondadel, milline on vaimse tervise seos majandusega. 

Aruande fookus on kahel küsimusel: esiteks, mida saab teha ennetavalt, et inimese vaimne tervis oleks hea ning teiseks, mis vajab arendamist, et vaimset tervist hoida.

Igal otsusel, mis riigis tehakse, peaks olema juures silt, mida see toob kaasa inimeste vaimsele tervisele. Inimeste vaimne toimetulek mõjutab ühiskonna toimimist laiemalt.
Merike Sisask

Selleks, et otsustajad saaksid teaduspõhise vaate selle teema valdkondadeülesest ulatusest ja mõjust, hakkavad mitukümmend teadlast ja eksperti inimarengu aruande koostamise nimel tööle.
EIA eesmärk on parimate andmete ja teadmiste põhjal luua süsteemne suur pilt, pakkuda tulevikuvaadet ja tõsta esile otsustuskohad koos soovitustega.

Eesti inimarengu aruanne on ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.