Eesti inimarengu aruanne 2023 - peatoimetaja ja toimetajad

Peatoimetaja

Merike Sisask

on sotsiaaltervishoiu professor Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis, Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituut (ERSI) juhatuse liige ning Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK) nõukogu liige. Tema uurimistöö põhisuunad keskenduvad vaimse tervise ja heaolu sotsiaalsetele mõjuteguritele, suitsiidikäitumise ennetusele rahvatervishoiu perspektiivist ning vaimset tervist toetavate ennetusprogrammide hindamisele.

Foto autor: Mariken Nikker

Toimetaja

Kenn Konstabel

on Tervise Arengu Instituudi vanemteadur ning TÜ tervise- ja isiksusepsühholoogia kaasprofessor. Tema peamised teadustöö teemad on tervist mõjustav käitumine ning selle seosed tervise ja heaoluga, vaimse tervise epidemioloogia ning isiksusepsühholoogia.

Toimetaja

Kersti Pärna

on MD, MPH, PhD  Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi tervisedenduse kaasprofessor, kellel on pikaajaline teadustöö tegemise ja õppetöö läbiviimise kogemus rahvatervishoiu valdkonnas. Kersti Pärna peamised uurimisvaldkonnad käsitlevad riskikäitumise epidemioloogiat ning tõenduspõhiseid ennetustegevusi nii tehisintellekti ja personaalmeditsiini kui uudseid tehnoloogilisi lähenemisi kasutades.

Toimetaja

Dagmar Kutsar

on Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika kaasprofessor. Rahvusvahelise laste heaolu-uuringute võrgustiku (ISCI) juhtkomitee liikmena ja Children’s Worlds (ISCWeB) töörühma juhina Eestis keskendub ta laste subjektiivse heaolu mõtestamisele ja tulemuste sotsiaalsele vahendamisele. Eesti haridusvisiooni 2035 sidususe töörühmas panustas ta õpilaste ja õpetajate suhetepõhise heaolu väärtustamisse õpiedu kõrval.

Toimetaja

Katrin Tiidenberg

on sotsiaalmeediauurija ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi osaluskultuuri professor. Tema sulest on ilmunud mitmed raamatud sotsiaalmeedia kasutuse ja kultuuride kohta. Tiidenberg on lõpetamas veebipõhisele poliitilisele osalusele ja Põhjamaade seksuaalkultuuride platvormistumisele keskenduvaid uurimisprojekte ning alustamas uut projekti usalduse kohta digitaalses visuaalses suhtluses.

Toimetaja

Helen Sooväli-Sepping

Helen Sooväli-Sepping töötab Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektorina. Samal ajal on ta Tallinna Ülikoolis vanemteadur. Peamised uurimisvaldkonnad on seotud elukeskkonna planeerimisküsimustega, mille keskmes on inimesepõhine vaade. Helen on inimarengu aruande 2019/2020 peatoimetaja. Varasemalt on töötanud keskkonnakorralduse professorina ning Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu prorektorina. 2022. aastal ilmus tema sulest kaastoimetaja Bianka Plüschke-Altofiga Springei kirjastuses kogumik “Whose Green Cities”.