Rahvaalgatus.ee - mõjuraport

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Eesti Koostöö Kogu esindaja kuulub ka avatud valitsemise partnerluse (AVP) avatud riigivalitsemise arengukomisjoni ning oleme aastate vältel olnud kaasatud mitme tegevuskava elluviimisesse. Rahvaalgatus.ee on AVP 2014-2016 tegevuskavas toodud välja lipuprojektina. Rahvaalgatus.ee täidab olulist rolli ühiskondliku ventiilina ning  panustab eduka kodanikuühiskonda läbi Kooli kaasava eelarve ka noorte- ja koolidemokraatiat arendades, mis aitab kaasa oma õigusi tundvate ja teostada oskavate ühiskonnaliikmete järelkasvule.

Rahvaalgatus.ee täidab olulist rolli ühiskondliku ventiilina. Oktoobris 2022 täitus Rahvaalgatus.ee leheküljel 400 000 allkirja, millest viimased 100 000 on antud vähem kui seitsme kuuga. Võrdluseks esimese 100 000 allkirja saavutamiseks läks aega üle nelja aasta. Oleme selle ajaperioodi jooksul täheldanud jõulist allkirjastajate hulga kasvu meie kohalike omavalitsuste tasandil, millest saab pikemalt lugeda meie uudisampsust: https://bit.ly/3RJenXm. Ajavahemikus 23. märts 2022-20. oktoober 2022 avalikustati 77 algatust ning Riigikokku jõudis 16 ja kohalikku omavalitsusse 23 algatust.

Osalusportaali Rahvaalgatus.ee 5. sünnipäeva vestlusõhtu „Kuidas jõuda oma mõtte või murega otsustajateni?”, 5. märts 2021.

Kadri Org: “Pöördumistele kogutud allkirjade tegelik mõju” ERR arvamusportaal, 2. märts 2021.

Kodanikuühiskonna ekspert Hille Hinsberg ja psühholoog Andero Uusberg “Demokraatia muutuvad mängureeglid”,Ööülikool, 13. juuni 2020.

Arvamusfestivali arutelu “Kas minu rahvaalgatusest on tolku?”, 9. august 2019.

Arvamusfestivali arutelu “Kuidas on enam kui 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut?“, 15. august 2018.

Rahvakogu protsessi, millest kasvas välja Rahvaalgatus.ee, tuuakse rahvusvahelistes raportites ja kajastustes hea näitena digidemokraatiast: näiteks üleilmse innovatsioonifondi Nesta raportis “Digital Democracy“ ja UNESCO Courier ajakirjas, 2017. aasta kevad.

E-riigi Akadeemia koostatud käsiraamatus “e-Governance in Practice” on osalusportaali Rahvaalgatus.ee mainitud kui olulist verstaposti Eesti e-demokraatia loos, 2016. aasta kevad.