Kui meil on Rahvaalgatus.ee olemas olnud seitse aastat, siis Soomes on kodanikel juba kümme aastat võimalus kollektiivseid pöördumisi parlamendile esitada. Soome innovatsioonifond Sitra vaatas kümnendile tagasi, tõi välja  kitsaskohad ja ettepanekud arenguteks. On suur au, et nendest ettepanekutes nii mõnelgi puhul vaadatakse eeskujuna Eesti ja Rahvaalgatus.ee poole. Nagu meilgi, on ka üle lahe naabritel peamine arenguvajadus seotud kodaniku ja otsustajate vahelise koostöö ja usalduse parandamisega ning noorte toomisega digiosalusse.

Aga mis ettepanekuid Sitra tegi parandamaks Soome kodanikualgatuste protsesse

  • Sitra soovitab parandada Soomes kodanikualgatuste protsessi. Et koostöö suureneks, on tarvis, et poliitikute jaoks on kollektiivsete pöördumiste teemadel algajatega ühine arutamine kohustuslik. //Nagu see on Eestis. 
  • Sitra soovitab Soomel määratleda kindel aeg, mille jooksul parlamendile esitatud algatusi tuleb käsitleda. Praegu põhineb algatuste edenemine täielikult parlamendi omal äranägemisel. // Eestis arutab parlamendi komisjon pöördumist kolme kuu jooksul ja otsuse teeb kuue kuu jooksul.

  • Sitra viitab Rahvaalgatus.ee- le kui heale näitele, kus pöördumiste algatajad ja kõik asjahuvilised saavad mugavalt olla kursis pöördumiste menetlusdokumentidega. Rahvaalgatus.ee kasutab selleks Riigikogu avaandmeid, mis võimaldab Riigikogu dokumendisüsteemi sisestatud konkreetse algatusega seotud dokumenti kuvada algatuse juures menetlusinfo voos ja jõuda automaatselt huviliste e-postkasti. Rahvaalgatus.ee pärjati ka Avaandmete taaskasutaja 2023 tiitliga. 

Täispikka artiklit loe siit. 14.03.2023. Helsinkin Sanomat. Veera Heinoneni, demokraatia ja osalusprojektide juht Soome Innovatsioonifondis Sitra. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009408996.html

Foto: Aron Urb