Eesti Koostöö Kogu kujundas kogukondlikku ja koostöist koosvalitsemist nügiva veebikaardi

Eesti Koostöö Kogu kujundas kogukondlikku ja koostöist koosvalitsemist nügiva veebikaardi

Kui kaasa mõtlevad inimesed elavad sinu vallas või linnas? Või kui heas korras on aruteluoskused sinu kodukandis? Eesti Koostöö Kogu avaldas oma kodulehel veebikaardi https://rahvaalgatus.ee/local, kus saab igaüks näha milliseid samme on astunud aktiivsed kodanikud...