Kairi Tilga: Saime kinnitust, et teaduspõhist suurt vaadet vaimse tervise edendusele ja probleemide ennetusele ootavad nii poliitikud Riigikogus kui sotsiaalministeerium

Kairi Tilga: Saime kinnitust, et teaduspõhist suurt vaadet vaimse tervise edendusele ja probleemide ennetusele ootavad nii poliitikud Riigikogus kui sotsiaalministeerium

Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga ja Eesti inimarengu aruande (EIA) peatoimetaja  Merike Sisask käisid Riigikogu sotsiaalkomisjonile kaks aastat koostatud inimarengu aruande 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ põhisõnumeid ja järeldusi avamas.  „Saime kinnitust, et...