SA Eesti Koostöö Kogu kuulutab välja konkursi 2026. aastal ilmuva haridusteemalise Eesti inimarengu aruande peatoimetaja leidmiseks.

Eesti inimarengu aruannete (EIA) eesmärk on tõsta avaliku arutlusruumi fookusesse ühiskonna arengut pikaajaliselt mõjutavad valdkondadeülesed teemad, luua nendest andmepõhine terviklik olukorrakirjeldus, näidata võimalikke lahendusi ja tulevikuvaateid. Haridus inimarengu dimensioonina on seni olnud Eesti jaoks päästerõngas, mis aidanud meil üleilmses võrdluses jõuda väga kõrge inimarenguga riikide hulka (2022. aastal 31. kohal). Miks me aga juba aastaid samal tasemel püsime ja edasi ei liigu?

2023. aastal ilmunud “Vaimne tervis ja heaolu” aruande üks sõnum oli, et inimareng saab jätkuda ka ebakindlal kriiside ajastul (pandeemiad, kliimamuutus, sõjaoht), kui inimeste vaimset tervist hoida ja kaitsta. Kriisitingimustes on ühiskonna toimimiseks üha enam vaja toetada inimeste vaimset heaolu ning ise- ja koostoimimise võimet. Vaimne tervis ja heaolu (sh majanduslik heaolu) on läbi elukaare palju seotud haridusega. Tänase haridussüsteemi toimimine aga taastoodab probleeme, mis mõjutavad ühiskonda laiemalt tulevikus.

EIA patroon president Alar Karis on öelnud, et hariduspöörde edu määrab ära meie suutlikkuse lahendada paljusid praegusi ja tulevasi kriisiolukordi ning teeb rahva rikkaks nii vaimselt kui ka majanduslikult

Sellest lähtuvalt võtab järgmine Eesti inimarengu aruanne (EIA 2026) luubi alla laiemalt hariduse ja selle mõju ühiskonna arengule.

Eesti inimarengu aruannet annab Eesti Koostöö Kogu välja koostöös Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Aruanne ilmub 2026. aasta kevadel.

Ootused peatoimetajale:

 1. doktorikraad;
 2. publikatsiooni(de) toimetamise kogemus;
 3. suutlikkus kaasata autoreid vähemalt kolmest Eesti ülikoolist, lisaks eksperte ja praktikuid;
 4. meeskonna juhtimise kogemus;
 5. täpsus ja ajaplaneerimisoskus;
 6. valmidus seista oma kontseptsiooni ja autorite eest;
 7. valmidus olla aruande peamine kõneisik meedias, tutvustada aruannet ja selle põhisõnumeid nii Riigikogu kui avalikkuse ees.

 Koostöö Kogu pakub:

 • võimalust populariseerida oma uurimisvaldkonda ja saada sellele laia ühiskondlikku tähelepanu;
 • väärilist töötasu ja kõneisiku rolli ühiskonnas;
 • eelarvet, mis sisaldab assistendi ja autorite tasusid, trüki- ja digitaalse aruande väljaandmisega seonduvat tehnilist meeskonda, kommunikatsiooni.

 Kandideerimiseks palume esitada kuni 3 lk A4 kavand, mis sisaldab:

 1. hariduse teemalise inimarengu aruande kontseptsiooni (tutvu lisaga 1);
 2. aruande esialgset struktuuri koos peatükkide pealkirjade ja võimalike toimetajate nimedega;
 3. ettepanekuid autorkonnaks (autorid vähemalt kolmest Eesti ülikoolist, lisaks praktikuid, eksperte väljapoolt akadeemilist ringkonda);
 4. nägemust digiEIA -st ja mõtteid inimarengu aruande formaadi uuendamisest.

Kavand palume saata koos CV-ga hiljemalt 10. märts 2024  kairi@kogu.ee. Lisainfo: Kairi Tilga, kairi@kogu.ee, tel. 5036620.

LISAMATERJAL: