Eesti inimarengu aruannete 25 aastat

Esimese Eesti inimarengu aruande ilmumisest on möödas 25 aastat. SA Eesti Koostöö Kogu tellimusel on valminud prof Marju Lauristini sulest „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu aruannete sisust 1995–2020“.  Tänaseni on ilmunud 18 köidet, millesse on panustanud 282 teadlast. Eesti inimarengu aruannet annab 2006. aastast välja SA Eesti Koostöö Kogu. Enne seda andis aruannet välja Tallinna Pedagoogikaülikool.

1995. aastal ÜRO Arenguprogrammi toel ilmavalgust näinud aruande eessõnas kirjutas Vabariigi Peaminister Tiit Vähi: „Inimarengu problemaatika tõusmine päevakorda on vältimatu. Eesti valitsus taotleb majandusarengu seostamist ja tasakaalustamist inimarengu eesmärkidega ning keskkonna säilitamise ülesandega: majandusarengu käigus ei tohi ohverdada ei taastumisvõimelist rahvast ega looduskeskkonda“.

ÜLEVAADE INIMARENGU ARUANNETE SISUST 1995-2020 ON MASTAAPNE ANALÜÜTILINE ÜLEVAADE  25 aasta jooksul ilmunud Eesti inimarengu aruannetest, vaese siirdeühiskonna teekonnast maailma kõrgeima inimarenguga riikide sekka. Ainulaadne kroonika, justkui Eesti lähiajalugu, mis annab pildi ühiskonna muutumisest 25 aasta jooksul ja avab keerulisi valikuid – nurjatud probleeme, mille mõistmisele, lahendamisele ja lahenduste väljatöötamisele on sotsiaalteadlased järjekindlate pingutustega kaasa aidanud. Tutvu põhisõnumitega siin.

TÄISMAHUS KOGUMIK AVANEB SIIN:
„Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu aruannete sisust 1995–2020“ (prof Marju Lauristin 2021).

Kogumikku saab alla laadida ka osade kaupa:


Fotodel: 9. märtsil 2021
kogumiku teemaline sisuline arutelu ETV saates „Suud puhtaks”. Fotod: ERR