21. veebruaril 2023 kell 10 toimub Riigikogu suures saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu“ arutelu. Vaata seda olulist ja kaua oodatud päeva otseülekandena Riigikogu lehelt https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/

Kõnedega esinevad peatoimetaja professor Merike Sisask ja peatüki „Füüsiline keskkond ja vaimne heaolu“ toimetaja professor Helen Sooväli-Sepping. Lisaks ka Anniki Lai (sotsiaalministeerium) ja Helmen Kütt (sotsiaalkomisjoni esimees). 

Eesti inimarengu aruanne 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ on kümnes SA Eesti Koostöö Kogu väljaanne. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant,  koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta. EIA 2023 “Vaimne tervis ja heaolu“ infoleht.

#inimareng #vaimnetervis #inimarenguaruanne #EestiKoostööKogu