8. septembril 2023 kogunesid Open Government Partnership – (OGP) raames DD sündmusele Democracy Sauna 2023  rahvusvaheline seltskond demokraatia edendajaid. Ühistes aruteluringides otsiti ja leiti praktilisi samme, mis aitaks demokraatial elujõulisemalt Läänemere piirkonnas kasvada. Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga jagas Eesti Koostöö Kogu tegevjuhina kogemusi, mis aitavad Eesti demokraatial olla ühiskonnal sidusam ja kuidas noori rohkem kaasata.

Kairi Tilga on Eesti Koostöö Kogus kogetu põhjal väga koostöö usku ja veendunud, et tähelepanu ning ressursi suunamine usalduse, arutelu- ja koostööoskuste suurendamisse, on demokraatia tugevdamise võti. Demokraatia on tema sõnul seda tugevam, mida rohkem inimesi tunneb, et nad saavad osaleda oma tänava, naabruskonna, kooli, linna, riigi elus; neil on tähenduslikke suhteid ja kogukond kuhu kuuluda.

“Kui inimesed ei tunne oma naabreid, on üksildased või üksi jäetud, teiste ning riigi suhtes ebausaldavad, on see ka julgeoleku, süveneva eemaldumise ja kriisides (sh vaimse tervise kriisis) toimetulemise küsimus. Kui me ei tunne end üksteisega seotuna, ei saa ka demokraatia toimida. Just seetõttu on minu jaoks seotud demokraatia arendamine sotsiaalsete oskuste arendamisega ning tugevate kogukondade tekkeks soodsate tingimuste loomisega. See on demokraatia küsimus, kas inimestel on füüsilisi paiku, kus teistega kohtuda; kuidas oskame toime tulla erimeelsuste ja konfliktidega, kuidas teeme koostööd,” rääkis Kairi Tilga.

Projekti rahastas Norra toetuste Aktiivsete Kodanike Fond / Active Citizens Fund Estonia, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Foto: Johan-Paul Hion