Kui kaasa mõtlevad inimesed elavad sinu vallas või linnas? Või kui heas korras on aruteluoskused sinu kodukandis? Eesti Koostöö Kogu avaldas oma kodulehel veebikaardi https://rahvaalgatus.ee/local, kus saab igaüks näha milliseid samme on astunud aktiivsed kodanikud avaliku arutelu ja demokraatia edendamise suunal Eesti eripaigus. 
Veebikaardile on märgitud piirkonnad, kus on Eesti Koostöö Kogu programmide toel, kas koolis, kohalikus raamatukogus või kohaliku omavalitsuse juhtide osalusel edendatud arutelukultuuri ja kodanikuharidust. Näeb ka, kus on kasvamas oma õigusi tundvad ja teostada oskavad koolinoored, kes on liitunud koolide kaasava eelarve projektiga. Kogukondlikku ja koostöist koosvalitsemist nügival veebikaardil on võimalus ka tutvuda millistes piirkondades on loodud rahvaalgatusi kohalikele inimestele olulistel teemadel Rahvaalgatus.ee osalusportaali kaudu.
Veebikaart avaneb siit: https://rahvaalgatus.ee/local