Dialoogiring

“Dialoogiring” on Eesti Koostöö Kogu ja Soome Instituudi ühine sündmustesari, mis sai alguse 2023. aasta märtsis. Dialoogiringid toimuvad kord kvartalis Eesti Rahvusraamatukogu fuajees. Dialoogiringi oodatakse kõiki, kellel on soov arendada endas edasiviiva ja hooliva arutleja oskusi. Kuulame teisi, jagame oma kogemusi ja õpime teistelt – ilma, et kellegi arvamus võidaks.

Soomes (The National Dialogue) ja Eestis (Dialoog kogukonnaga, Dialoogid raamatukogus) on käimas mitmed projektid, mille eesmärk on soodustada konstruktiivset ühiskondlikku arutelu ja kaasata inimesi olulistesse vestlustesse. Soome Instituut rakendab dialoogiringides Soomes välja töötatud „Aeg maha“ (Erätauko) meetodit.

Raamatukogudialoogid on lihtne moodus õppida ja harjutada konstruktiivset ja turvalist arutelu. Austavad ja turvalises keskkonnas peetud vestlused on üks viis, kuidas parandada usaldust ja inimeste emotsionaalset turvatunnet.

Professor Marju Lauristin sõnab, et Eesti inimarengu aruannetes on üks märksõna, mis kordub aastast aastasse ja mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas. Koostöö tähendab usaldust ja oskust olla dialoogis osapooltega. Teadlaste sõnum loob hea avalik arutelu parema elukeskkonna.

  • Täpsem info toimunud ja järgmiste dialoogiringide kohta leiab siit.
  • Dialoogiringid toimuvad kord kvartalis Eesti Rahvusraamatukogus.
  • Esimene dialoogiring Suured mured, väiksed mured” toimus 9. märtsil 2022
  • Soojenduseks soovitavad korraldajad lugeda  Eesti Koostöö Kogu koostatud dialoogi korraldamise juhendit: bit.ly/36XDEfg ja tutvuda Time out meetodiga siin.