Portaal “Hea kodanik”

Täna toimunud kolmandal Rahvakogu teemaseminaril töötati ettepanekutega, mida Rahvakogu veebilehel tehti sundpolitiseerimise ja -parteistamise peatamiseks, kuid leiti, et välja käidud ideede mõju probleemi lahendamiseks on pigem vähene.

Kõige asjakohasemateks ja mõjusateks hinnati ettepanekuid avaliku võimu ameti- ja töökohtade täitmiseks vaid avalike konkurssidega, kus määraks kandideerija pädevus, mitte näiteks erakondlik kuuluvus. Pigem asjakohasteks ja mõjusateks hinnati ka ettepanekud keelata Riigikogu liikmetel osalemine riigiettevõtete nõukogudes või vähemalt lõpetada neile selle eest täiendava tasu maksmine ning määratleda selgemalt nõukogu liikme vastutus.

Rohkem toetust kui vastuseisu leidis ka idee laiendada ametikohtade nimekirja, kus töötades ei tohiks kuuluda erakonda. Samas anti negatiivne hinnang ettepanekutele keelata erakonda kuulumine riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikele ja haridustöötajatele, mida Rahvakogu veebilehel oli välja pakutud. Ebaotstarbekaks ja -tõhusaks loeti ka ettepanekuid loobuda riigi- ja munitsipaalettevõtete nõukogudest.

Sel nädalal toimuvatel Rahvakogu teemaseminaridel osaleb ettepanekute autoreid ning erinevaid selle teema asjatundjaid. Seminaridel hinnatakse ettepanekute asjakohasust ja mõjusust ehk seda, kas ja kuivõrd võiks nende elluviimine aidata probleemi lahendada. Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud ettepanekud lähevad 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud inimest, läbilõige ühiskonnast, kes valivad ettepanekute seast mõjuhinnangutega tutvumise ja arutelu järel oma eelistatuimad. Kokkuvõtted kõigist Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest, ekspertide koostatud mõjuhinnangud ja arutelupäeval kujundatud informeeritud avaliku arvamuse eelistuse esitab president Toomas Hendrik Ilves 9. aprillil Riigikogule.

Tänasel seminaril osalesid: Jüri Adams, Juhan Kivirähk, Aive Pevkur, Ott Kasuri, Mihkel Pilving, Toomas Sepp, Henri Laupmaa, Guido Koidik, Tiina Randma-Liiv, Indrek Saar, Tarmo Tamm, Ain Seppik, Agu Uudelepp, Siim Tuisk, Heiki Kranich, Deniss Boroditš, Taavi Pukk, Urve Eslas, Sergei Metlev, Silver Meikar, Karli Lambot, Toivo Kalmo, Avo Sipelgas, Priit Toobal, Aarne Toomsalu, Jevgeni Ossinovski, Veiko Lukmann, Taivo Põrk, Anne Randmer, Mihkel Lees ja Ülo Kaevats.

Tänase seminari materjalid (Praxise tehtud kokkuvõtte ettepanekute autorite toodud argumentidest ning Tiina Randma-Liivi, Jüri Adamsi, Raivo Vare, Ülo Kaevatsi ja Agu Uudelepa koostatud mõjuhinnangu) leiab artikli lõpust.

Homse seminari teemaks on erakondade sisese ja vahelise konkurentsi elavdamine. Näiteks tulevad arutlusele ettepanekud erakonna asutamiseks nõutava liikmete alampiiri vähendamisest ja valimiskampaaniate mahu piiramisest.

Artikkel Hea kodaniku veebilehel.