BNS: Aasta tagasi algas Silver-gate, kas Eesti sisepoliitika on puhtamaks muutunud? Kui tõsiselt on Riigikogu võtnud Rahvakogu ettepanekuid, mis Te poolteist kuud tagasi parlamendile üle andsite?

President Ilves: Nagu ütlesin aasta tagasi Silver Meikari avalduse järel ja 42 päeva tagasi parlamendile Rahvakogu ettepanekuid üle andes, kordan veelkord: valetajad ja valemängijad peavad poliitikast lahkuma.

Ka Rahvakogu sündis seepärast, et paljude Eesti kodanike arvates polnud Riigikogu ja parlamendi erakonnad mõistnud, et meie erakondlik süsteem on liiga kapseldunud. Et seda reguleerivad seadused eelistavad olemasolevaid suuri erakondi. Et uutele tulijatele on pääs poliitmaastikule tehtud nii rahaliselt kui muude künniste tõttu liiga raskeks. Et kodanikel napib valimiste vahel võimalusi osaleda poliitiliste otsuste tegemises. Et valimiste tulemuse ja kampaaniaks kulutatava raha suhe on liiga otsene.

Eesti ühiskond nõuab avatud arutelu, ta tahab olla selles tõepoolest osaleja. Tema eneseväärikus ei talu enam ülbet ja üleolevat suhtumist. Meie inimesed, needsamad, kelle õlul seisab Eesti, on targad ja erinevad. Vaid ühises arutelus on võimalik selgitada, millised on lahk- ja millised ühisarvamused. Üksinda kõikide eest ei mõtle ega tunne keegi nagu ei ole olemas ka ühtset rahva tahet, ainust tõde ja vääramatult õiget teed, mille tundmisega odavat populaarsust ihkavad poliitikud eputavad.

Täna ei saa veel öelda, et asjad on hästi. Aga asjad on paranenud, ühiskondlik ootus on muutunud palju nõudlikumaks. Tunnustan Riigikogu Rahvakogust võrsunud ettepanekute tõsiselt võtmise eest ning lubaduse eest kõik küsimused avatult ja avalikult läbi arutada; selle eest, et on kokku lepitud praeguste suurerakondade konkurentsieeliste kärpimises ja rahastamisreeglite karmistamises. Loodan, et Riigikogu suudab need muudatused võimalikult kiiresti seaduseks vormida.

Artikkel Vabariigi Presidendi veebilehel