President Toomas Hendrik Ilves nimetas oma käskkirjaga Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeteks kauaaegse muuseumijuhi Marika Valgu, Eesti iluuisutamiskoondise peatreeneri Anna Levandi, Tallinna Ülikooli teaduri politoloog Mari-Liis Jakobsoni, ettevõtja Raivo Vare ja kirjanik Andrus Kivirähki.

Vastavalt Eesti Koostöö Kogu põhikirjale vältab nõukogu liikme ametiaeg kolm aastat, töö eest tasu ei maksta.

President Ilvese hinnangul näeb ta nõukogu liikmete keskset ülesannet Eesti Koostöö Kogule pikaajaliste sihtide seadmises ning sihtasutuse ühiskondliku kaalu kasvatamises, mille sihiks on kodanike ja vabaühenduste kaasamine ühiskondlikult oluliste pikaajaliste eesmärkide saavutamisse.

President Ilvese poolt 2007. aastal asutatud Eesti Koostöö Kogu (www.kogu.ee) annab välja regulaarset Eesti Inimarengu Aruannet, töötab koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Haridusfoorumiga välja Eesti pikaajalist haridusstrateegiat, valmistab ette riigipidamise kava ning koordineeris käesoleva aasta alguses Rahvakogu algatusrühma tööd.

Lisainfo:

Marika Valk
Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees

Olari Koppel
Eesti Koostöö Kogu juhataja
Telefon: 50 57372
olari@kogu.ee