Sirp, Mikko Lagerspetz 

Olari Koppel osutab õigesti, et olen Sirbis ilmunud „Eesti Inimarengu aruande” arvustuses esitanud ebatäpse sõnastuse majandusliku ebavõrdsuse kohta Eestis.

Toodagu siin siis parem sõnastus otse aruande sissetulekute ebavõrdsust puudutavast peatükist (lk 106, peatüki autor Triin Roosalu): „Eesti jääb oma sissetulekute ebavõrdsuse poolest Euroopa suurema ebavõrdsusega riikide hulka koos Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa ja Poolaga. Eesti eripäraks, võrreldes teiste Euroopa riikidega, on meie sotsiaalsüsteemi vähene efektiivsus ebavõrdsuse vähendamisel”.

Teine asi on, et sotsiaalkulutusi ei pea piisavale tasemele kasvatama sugugi välislaenude abiga, koguni enese „lõhkilaenamise” hinnaga – ka see on üks tihti korratud, kuigi ekslik väide. Sotsiaal- ja tervishoidu, haridust jne saab riik rahastada täpselt samamoodi nagu oma teisigi ülesandeid kas laenudega või ilma, aga meelsamini muidugi ilma. Kui neid rahastada ebapiisavalt, olgu poliitilistel või ideoloogilistel põhjustel, võib kulutustest palju suuremaks osutuda hind, mida on tulevikus või juba praegu vaja maksta kaotatud tööaastate, halvenenud rahvatervise, haridusprobleemide ja väljarände näol.

Artikkel Sirbi veebilehel.