Ave Lutter, ERR

Toompeal kohtuvad rahvakogu ja riigikogu esindajad, et arutada pool aastat tagasi toimunud rahvakogu töö tulemusi.

Seminaril arutatakse selle töö korralduslikku õnnestumist ning riigikogu põhiseaduskomisjoni esindajad tutvustavad oma senist tööd Rahvakogu ettepanekutega, vahendasid ERR-i teleuudised.

Toompeal toimuval seminaril analüüsivad rahvakogu eestvedajad koos riigikogu fraktsioonide ja põhiseaduskomisjoni esindajatega, millised on rahvakogu töö tulemused pool aastat pärast aprillis toimunud arutelupäeva.

Väljapakutud ideedest on parlamendi menetluses erakonnaseaduse muutmine, millega muudetakse parteide riigipoolset rahastamist. Valminud on ka esimene versioon eelnõust, millega määratakse riigikogusse laekuvate petitsioonidega tegelemise kord.

“Riigikogu mitmete ettepanekutega töötab ja teiste puhul on öelnud, millal nad töötama hakkavad. Aga kindlasti see tempo ei ole niisugune, mida rahvakogu eestvedajad silmas pidasid, ja ma usun, et ka enamik rahvakogus osalejaid lootsid tegelikult kiiremaid muutusi,” rääkis Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juhataja Urmo Kübar.

Seminari teine eesmärk on anda tagasisidet rahvakogul osalenud inimestele, mis seisus praeguseks nende ettepanekud on.

“Omakorda neidki siis kutsuda üles, et see töö ei ole selles mõttes veel läbi, et kui on mingisugused tulemused, mida inimesed oluliseks pidasid – et siis nad ka jälgiksid, kuidas see töö käib eelnõudega riigikogus, ja vaataksid, et kas need seadusemuudatused saavad täpselt sellised, nagu silmas peeti,” ütles Kübar.

Jaanuarist aprillini toimunud rahvakogu käigus esitati ligi 6000 ideed ja ettepanekut, kuidas elavdada Eestis poliitilist konkurentsi ja rahva osalust, suurendada valija hääle kaalukust, tagada parteide rahastamise ausus ja kontrollitavus ning vältida ühiskondliku ruumi liigset politiseerimist. 6. aprillil peetud arutelupäeva järel esitas president Ilves kõik rahvakogu tulemused riigikogule.

“Järgmise aasta kevadel võiks hakata laialdasemalt juba ette valmistama riigikogu järgmisteks valimisteks ja mitte siis jääda lihtsalt ootama seda, et millised programmid erakonnad välja pakuvad, vaid erinevate valdkondade kaupa arutada läbi, et millised on rahva ootused,” ütles Kübar.

Uudis ERR veebilehel.