Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade

Valitsus kinnitas tänasel istungil elukestva õppe strateegia 2014-2020, milles on kokku lepitud eesmärgid, mida tuleb hariduses järgmise seitsme aasta jooksul kindlasti saavutada. Viis strateegilist eesmärki puudutavad õppijatena kõiki – nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi.

Eesmärgid on suunatud tänaste peamiste haridusprobleemide lahendamisele. Näiteks mõistetakse hariduse ja koolide kvaliteeti täna liiga riigieksamite kesksena, õpetaja elukutse pole atraktiivne ja töömaailm tihti ei mõista oma olulisust haridusasutustega koostöö tegemisel ja töötajate arendamisel. Samuti tuleb lahendada väljakutsed nagu ebaühtlane või puudulik digitaalne õppevara, vähendada väljalangevust kõikidel haridustasemetel, suurendada erialast ettevalmistust ja arendada digioskuseid. Ligi kolmandik Eesti tööealisest elanikkonnast on praegu erialase ettevalmistuseta ja umbes kolmandikul puuduvad minimaalsed digioskused.

„See strateegia on oluline muutus meie haridusmõtlemises – haridus on igaühe asi ja seda läbi kogu elu, süveneb õpilase-õpetaja partnerlus, kasvab juhtide vastutus ning õppimine suundub üha enam hariduspilve,“ ütles haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastuvõetud strateegia eesmärke kommenteerides. “Mulle isiklikult on see ühe pika ja käänulise tee lõpp ning uue arengu algus. Alustasin “Õppiva Eestiga” 1997. aastal ja alles nüüd jõudsime haridusstrateegia kinnitamiseni ametliku dokumendina.”

Aastate jooksul on mitmed varasemad katsed riikliku haridusstrateegia kehtestamiseks ebaõnnestunud, kuna haridusega seotud osapooled pole suutnud kokku leppida ühistes eesmärkides. Täna vastuvõetud strateegia koostamine kestis viis aastat ning sellesse oli kaasatud väga suur hulk inimesi paljudest erinevatest, sh haridussüsteemi välistest organisatsioonidest.

„Elukestva õppe strateegia erilisus seisneb selles, et viimaks oleme suutnud kokku leppida haridustasemete ülestes sihtides seitsmeks aastaks. Sellesse ajavahemikku mahuvad kahed parlamendivalimised ning loodetavasti tagab kaasatud haridusekspertide ringi laiapõhjalisus selle, et suured sihid püsivad muutumatuna kogu perioodil,“ ütles strateegia koostamist juhtinud komisjoni esimees Heli Aru, haridus- ja teadusnõunik Eesti Vabariigi esinduses OECD ja UNESCO juures.

Strateegia rakendamiseks koostab Haridus- ja Teadusministeerium rakendusplaani ning temaatilised ja valdkondlikud tegevusprogrammid, kaasates ka teiste asjaomaste ministeeriumide esindajad. Eesmärkide saavutamiseks peavad panustama kõik – õppijad ise, tööandjad, lapsevanemad, koolid, ministeerium ja kogu ühiskond laiemalt.

Strateegiaga saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Kommentaare annavad:

Heli Aru, strateegia koostanud juhtkomisjoni esimees

Heli.Aru(at)mfa.ee

Olav Aarna, Eesti Haridusfoorumi esindaja

Tel 5011897, olav.aarna(at)kutsekoda.ee

Lelo Liive, Eesti Koostöökogu esindaja

Tel 50 10 165, lelo.liive(at)kogu.ee

 

Argo Kerb, Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja

Tel 735 0324, info(at)hm.ee

Teade Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.