Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutati Eesti Koostöö Kogus valminud raportit „Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmike põhjal aastatel 2006-2012“. Lisaks komisjoni liikmetele olid arutelule kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu programmijuht Külli Taro (Nõmm), Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Kairi Kontkar, Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo ning Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattson.

SA Eesti Koostöö Kogu esitlus.

Istungi salvestis.

Uudis Riigieelarve kontrolli erikomisjoni veebilehel.