President Toomas Hendrik Ilves nimetas oma käskkirjaga Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja professor Ülle Madise.

Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppeli sõnul aitab alates 2009. aastast ka presidendi õigusnõunikuna töötava Madise määramine nõukogu liikmeks saavutada sihtasutusel oma sisulisi eesmärke, milleks tänavu suve hakul vastu võetud Harta2014 järgi on riigihalduse ja kohaliku omavalitsuse reformi kava lähtekohtade ettevalmistamine, Rahvakogu keskkonna arendamine ning sotsiaalpartnerluse edendamine.  Samuti annab Eesti Koostöö Kogu tuleva aasta kevadel välja järjekordse Eesti Inimarengu Aruande.

Vastavalt Eesti Koostöö Kogu põhikirjale vältab nõukogu liikme ametiaeg kolm aastat, töö eest tasu ei maksta.

President Ilvese poolt 2007. aastal asutatud Eesti Koostöö Kogu on valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikule baseeruv mittetulunduslik mõttekoda, mis korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi.

Lisainfo:
Olari Koppel,
Eesti Koostöö Kogu juhataja,
telefon 5057372