Möödunud aastal Eesti inimestelt ligi 2000 seadusandlikku ettepanekut kogunud Rahvakogu initsiatiiv kandideeris rahvusvahelisele Avatud Valitsemise auhinnale „Citizen Engagement 2014“, mille võitjad ja paremik tehti teatavaks möödunud nädalal New Yorgis ÜRO Peaassamblee raames.

Kodanikepoolse avaliku poliitika kujundamisega seotud algatuste või rakendusetega võistlesid omavahel 33 riiki, kelle hulgas saavutas Eesti 11. koha. Seejuures edastati kodanike kaasamisel tugevat Soomet ja Norrat. Võimalikust 100 punktist pälvis Eesti taotlus 77.7, jäädes võitjast maha vähem kui 10 palliga. Tabel oli tihe, pääsust nominentide ehk nelja parema hulka jäi Eestit lahutama veidi enam kui 7 punkti.

Esmakordselt korraldatud võistlusel saavutas esikoha Taani, kus on edukalt rakendatud regionaalsete ja valitavate „seeniorkogude“ institutsioon, mis garanteerib eakatele (vanuses 60+) õiguse mõjutada kohalike volikogude ja valitsuste otsuseid. Teise kohaga tunnustati Montenegrot avaliku „koputamisteenuse“ juurutamise eest – kodanikel on võimalik teavitada ametivõime ebaseadusliku majandustegevuse ilminguist ning seeläbi otseselt võidelda korruptsiooniga. Kolmanda koha pälvisid Filipiinid kaasava eelarvemenetluse eest – sarnast algatust viib Eestis teist aastat läbi Tartu linn, kuid alustanud on ka mitmed teised omavalitsused eesotsas Haapsalu ja Viljandiga.

Rahvakogu kandidatuuri esitasid Avatud Valitsemise Partnerluse tegevuskava töörühma ettepanekul Eesti Koostöö Kogu ja Vabariigi Presidendi Kantselei. “Objektiivselt võttes võinuks Rahvakogul minna paremini juhul, kui Rahvakogu kui nähtus ja meetod oleks olnud taotluse esitamise hetkel kuidagimoodi institutsionaliseeritud ehk teisisõnu saanud püsiva koha siseriiklikus õigusloomeprotsessis. Samas meie siin Eestis ju teame neid konkreetseid põhjuseid, mis Rahvakogu tekkele kaasa aitasid. Püsiva Rahvakogu tekitamist võib kaaluda, ent tõenäoliselt saaks see sel juhul olema veidi teistsuguses vormis kui see protsess, mida alustasime kaks aastat tagasi,” kommenteeris Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel.

Parimate kohta vaata veel siit.

“Citizen Engagement 2014” auhinnad jagati rahvusvahelise initsiatiivi Avatud Valitsemise

Partnerlus raames. Eesti on kolmeaastaseks saanud AVP liige alates 2012. aastast. AVP kujutab endast riigiinstitutsioonide ja valitsusväliste partnerite koostööd, et muuta valitsemist kodanikusõbralikumaks, kaasavamaks ja läbipaistvamaks. Selleks, et Eesti vabakond oleks valitsusele tugevaks ja sisukaks partneriks AVP tegevustes, asutati juba 2011. aasta sügisel Avatud Eesti Fondi toetusel AVP ümarlaud. Tänaseks on vabaühendustest koosneval võrgustikul 20 liiget. AVP tegevust Eestis koordineerivad Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond. AVP-st saab lühida ülevaate siit.

https://www.youtube.com/watch?v=ursu7GP85qs.

Lisainfo:

Andrei Liimets, AVP Ümarlaua koordinaator

andrei@oef.org.ee

+372 56665142