Eesti Koostöö Kogu Riigipidamise programmi juht Külli Taro selgitas ETV Terevisiooni saates kaasava eelarvestamise olemust, juhtides muu hulgas tähelepanu seesuguse kaasamisprotsessi õpetlikule aspektile. „See annab kodanikele ühtaegu võimaluse aduda, milline on kohaliku võimu mänguruum eelarve koostamisel. Kaasavast eelarvest ei tohi saada ettekäänet, millega kohalik võim jätab mõne temale seadusega pandud kohustuse täitmata,“ ütles Taro.


Vaata Terevisiooni saatelõiku siit.