Omavalitsusreformi eesmärk ei ole piiride muutmine ja üksuste arvu vähendamine. Liitmine on lihtsalt võimekuse tagamiseks hädavajalik.