Uue eakuse rahvakogu eesmärk on otsida ideid ja lahendusi, mida teha juba praegu selleks, et inimeste vanaduspõlv oleks tulevikus õnnelikum ja aktiivsem. Mida arvavad väljapakutud ideedest aga eakad ise?

Saarte Hääl valis välja kolm parasjagu hääletamisel olevat ettepanekut, millele veebilehel www.uuseakus.rahvaalgatus.ee toetusallkirju kogutakse (Kõik 1000 digiallkirja saanud ettepanekut lähevad sügiseks riigikogu menetlusse – toim.)

1. Seadustada vanavanemate tegevus lapselaste hoidmisel – maksta toetust nendele vanavanematele, kes hoiavad lapselapsi, et lapsevanemad saaksid tööl käia ega oleks vaja lapsi lasteaeda viia. Vastav raha hoitaks kokku lasteaedade toetamisest. Kui vanavanem ei ole pensionil, võiks talle sel ajal maksta ka ravikindlustust.

2. Soodustada eakatele kohandatud kortermajade ja tegusate eakate teenusmajade rajamist.

Teenusmajade lisandumine suurendab inimeste turvatunnet, kuna elatakse küll iseseisvalt, kuid erinevad (sotsiaal)teenused on lahendatud kogukondlikult. Teenusmaja annaks iseseisvalt hakkama saavatele eakatele enesemääramisõiguse ja aitaks vabaneda üleliigsetest kohustustest (näiteks oma kinnisvara hooldamine). Lisaks vabastaks see palju inimesi oma vanemate või vanavanemate hoolduskohustusest.

3. Jagatud töökohad ehk tandemtöö. Ettepanek on luua regulatsioon, et ühte tööd saab teha kaks inimest. Selle rakendamise eelduseks on kolmepoolsete töölepingute sõlmimine ja tandemtöösuhte reguleerimine. On töökohti, mida saaks jagada erinevate põlvkondade esindajate vahel, näiteks lapsehoolduspuhkuselt naasev noor ema ja üle 60-aastane inimene saaksid üsnagi edukalt hakkama mõnelgi ametikohal tööd jagades, töötades näiteks 3 + 2 päeva. Vanem võib ka nooremat asendada, kui nooremal lapsed haiged.

Valve Reede, endine õpetaja Salme vallast:

Olen ka ise lapselapsi hoidnud. Olen juba mõnda aega pensionär, aga suvel on lapselaps kogu aeg minu juures, sest mujal ei saa teda ju suvel hoida. See lapsehoidmine ei ole niisama – see annab palju, aga võtab ka palju. Nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Seega oleks see, kui lapsehoidmise eest toetust makstaks, igati õige.

Eakatele mõeldud kortermajad oleks loomulikult hea mõte – kui see miljöö oleks kodune, mitte nagu hooldekodus või haiglas. Olen selliseid nn toetatud elamisi näinud Soomes ja Rootsis.

Minu meelest on lausa häbiväärne, et praegu on eakate inimeste lastele pandud nii suur koormus. Kui eakas elab hooldekodus ja on üksik inimene, siis toetab tema hooldekodus elamist omavalitsus. Kellel on aga lapsed, siis need lapsed on parajasti selles eas, et peavad oma laste eest hoolitsema, neid koolitama, meie madalate palkade juures ise ellu jääma. Ja kui nad peavad oma isa või ema hooldekodukoha eest samuti maksma, on neil väga raske toime tulla.

Kui Soomes käies küsisin, kas osa kohatasust peavad maksma ka lapsed, vastati: ei, inimesed on ju eluaeg riigi heaks tööd teinud! Et need hooldekodus elava eaka lapsed kasvatagu-koolitagu oma lapsi. Nii inimlik suhtumine erinevalt meie ühiskonnast.

Tandemtöö on samuti väga hea mõte, võimaldab inimestel majanduslikult paremini toime tulla. Igati toetan. Asjalikud ettepanekud on need kõik.

Rein Jakobson, endine politseiveteran Kuressaarest:

Sellele lapsehoidmistoetuse küsimusele pole mina küll õige mees vastama – mul endal ju lapselapsi pole. Ilmselt oleks selline toetus vajalik, kui see ettepanek tehti.

Teenusmajade kohta – osale inimestele, kes on üksikuks jäänud, päris üksi enam toime ei tule, aga hooldekodusse ka minna ei tahaks, kulub selline tugi kindlasti ära. See idee tasuks ellu viia küll.

Jagatud töökohad on ka päris kaval mõte. Osaajaga töökohti on ju praegu vähe.

Kõik need ettepanekud väärivad toetamist.

Leida Vahter, töötav pensionär Kuressaarest:

Lapsehoidmine vääriks kohe kindlasti toetamist. Alati ei ole ju võimalik poolteiseaastaseks saanud last kohe lasteaeda panna – vahel on rühmad täis ja tuleb õige mitu kuud oodata. Ja paraku on väikesed lapsed tihti haiged. Mina olen saanud oma lapsehoidmistööd teha oma päris töö kõrvalt, on õnnestunud kuidagi sättida.

See eakate teenusmajade ettepanek on iseenesest hea – tore ju, kui eakad saaksid kõik koos elades ja üksteise toel oma eluga hakkama. Samas tundub see idee mulle praegu üsna utoopiline, just rahalise poole pealt.

On ju hooldekodus elamine praegu väga kallis ning lastel, kes oma vanema eest kohatasu maksavad, on tihti endalgi raske. Võiks aga olla nii, et eakad suudaksid ise oma kohatasu maksta. Jagatud töökohad on ka ideena hea, aga mis saab siis, kui juhtub, et kumbki ei saa tööle minna – näiteks on mõlemad korraga haiged? Tööandjal on vaja aga kedagi, kes tööd teeks.

Arutama peaks kõiki neid ideid küll.

Ellen-Astrid Reeva, kauaaegne õpetaja Kuressaarest:

Loomulikult tuleks lapsehoidmine seadustada. Oleks õige, kui vanemad lapselaste hoidmise eest toetust saaksid – see on ju suur panus, tõsine töö. Praegu ei saa paljud vanavanemad oma lapselapsi hoida, sest peavad ise tööl käima. Kui neile aga toetust makstaks, ma usun, et oleks rohkem neid, kes hoopis lapsehoidmist eelistaksid. Seega võiks see ettepanek riigikogusse arutamiseks minna küll.

See eakate teenusmajade idee on samuti hea – sellised majad toetaksid eakate hakkama saamist. Mujal riikides on sellised majad ju olemas.

Jagatud töökohti oleks samuti tarvis. Ega paljud pensionärina tahagi täistöökohta. Paljudel pole enam ju tervis kuigi hea. Inimene ei ole igiliikur, perpetuum mobile. Me ei säili ju kogu elu täpselt samasugusena, nagu olime noorena.

Kõigile kolmele ettepanekule annaksin küll rohelise tee.