Inimesi ootab ees toimetulek uutes oludes, kus töötamise ja õppimise viisid ja olemus elukaare jooksul oluliselt muutuvad.

Selleks, et pensionärid saaksid tulevikus elada just sellist elu nagu nad tahavad, tuleb samme astuda juba praegu.

Eesti koostöö kogu tegeleb programmiga „Pension 2050“, mille eesmärk on luua tulevikupilt, milline võiks olla küpsemas eas inimeste elu aastakümnete pärast. Ettevõtmise mõte on algatada Eestis laiem arutelu tuleviku eakuse üle.

Kevadel käivitunud rahvakogule esitati kokku 80 ettepanekut, mis vastasid küsimusele, mida saab riik juba praegu teha, et eakatel oleks tulevikus parem tervis, piisav sissetulek ja konkurentsivõimeline positsioon tööturul. Eksperdid analüüsisid ideid põhjalikult ning toetuse saanutele kogutakse allkirju veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee. Kõik tuhat digiallkirja kogunud ettepanekud saadetakse aruteluks riigikokku. Üle 1000 allkirja on praeguseks kogunud hoolduskindlustuse loomise ning teise samba väljamaksete reformimise idee.

Parem elu eakatele aastal 2050

Uues visioonis tuuakse välja see, mis võimaldaks eakatele 2050. aastal parema ja väärikama elu:

■ eaka elukvaliteet võiks sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist

■ 70-aastastest võiks 60% täis- või osakoormusega töötada

■ elukestvas õppes osalemise määr ei peaks enam sõltuma vanusest

■ mittetöötavate eakate sissetulek võiks moodustada 70% nende varasemast sissetulekust, kusjuures riikliku pensioni osakaal selles on oluliselt vähenenud

■ vanadushaprad eakad peaksid saama ise valida, kas elavad ühiskodus, kommuunis, hooldekodus või oma kodus, sest abivajaduse kulud on kaetud

■ inimestel (sh eakatel) võiksid olla mitmekülgsed oskused, nad võiksid töötada mitmel erialal ja kohas ning samal ajal ka õppida

■ inimesed peaksid olema teadlikud vananemisest, selle mõjust ning oskama olukorraga kohaneda.

 

Allikas: pension2050.kogu.ee/visioon/