Märtsi lõpus valis Koostöö Kogu nõukogu järgmise inimarengu aruande peatoimetajaks Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professori ja kultuurigeograafia vanemteaduri Helen Sooväli-Seppingu. 2020. aasta alguses ilmuv aruanne käsitleb avaliku ruumi ja demokraatia seoseid, avades neid teemasid piirideta ja hargmaise maailma kontekstis.

Peatoimetaja leidmise konkurss toimus avalikult täiendatud lähteülesande põhjal veebruarikuu jooksul. Konkursile laekus kaks kavandit. Koostöö Kogu nõukogu seitse liiget kuulasid mõlema kandidaadi esitlused ning valisid uue peatoimetaja, lähtudes inimarengu aruande olemusest sotsiaalteaduste populariseerijana ja teadmuspõhise poliitikakujundamise edendajana.

Koostöö Kogu nõukogu liige, arhitekt Ülar Mark selgitab peatoimetaja valikut: “Tänase kontrollimatute sõlmpunktidega ühiskonna kontekstis on vaja just teaduslikult läheneda, et selgitada muutusi ruumis, neid mõtestada ja nendega toime tulla.“

„Avalik ruum on Eesti ühiskonna visiitkaart, millega me end tutvustame ja mille kaudu ennast näeme,“ lisab koostatava aruande peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping. „Mul on hea meel, et koostöös tippteadlastega saame ühiskondlikult arutleda elukeskkonna ja demokraatia tähtsuse üle,“ lisab Sooväli-Sepping.

Raporti koostavad teadlased viiest Eesti ülikoolist.