Rahvaalgatus.ee on kujunenud tänu oma pidevalt kasvavale kasutajaskonnale ja mitmekesistuvatele algatuste teemadele Eesti (e-)demokraatia lipulaevaks ja osalemise eeskujuplatvormiks. Rahvusvahelistes avatud valitsemise ringkondades tuuakse rahvaalgatusveebi hea eeskujuna digiajastu koosloomest.

Kahe aastaga on rahvaalgatus.ee kaudu parlamenti saadetud 16 algatust peamiselt tervise, hoolekande ja keskkonna teemadel. Viimane algatus, mis sai nõutud 1000 digiallkirja kokku, on Eesti Rohelise Liikumise algatatud PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumise ettepanek. See on ühtlasi esimene algatus, mis sai alguse Arvamusfestivali arutelust. Parlamenti saadetud algatustest on kaks pöördumist lahendatud, ühel korral riiklikult tähtsat arutelu parlamendis peetud (hoolduskindlustuse teema). Rahvaalgatus.ee-d haldav Koostöö Kogu tegelebki praegu koos partneritega rahvaalgatuste mõju suurendamisega, muutes pöördumiste menetlemise ja tulemused paremini jälgitavaks.

Hetkel on ühisloomes või allkirju kogumas üle 30 algatuse.

Rahvaalgatus.ee-d haldab Koostöö Kogu oma riigieelarvelistest vahenditest ja platvormi kasutajate pisiannetuste toel. Poole aastaga, mil annetusfunktsioon toimib, on rahvaalgatus.ee-le annetanud üle 480 inimese kogusummas 4000 eurot.

-> Rahvaalgatus.ee statistika ja leiud on selles avalikus esitluses.