Üleilmse avatud valitsemise partnerluse kaas-koordinaator Gruusia kutsub 17. – 19. juulini Tbilisisse riigipäid, demokraatiaeksperte, ametnikke, ajakirjanikke, vabaühendusi ja teisi avatuse nimel tegutsejaid. Iga kahe aasta järel toimuval avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel arutatakse selle üle, kuidas muuta valitsused oma kodanike jaoks läbipaistvamaks, vastutavamaks ja koosloomelisemaks. Kohtumisel jagatakse häid praktikaid ja kogemusi avatud valitsemise reformides, arutatakse eesseisvate katsumuste ja võimaluste üle – eesmärgiga parandada inimeste eluolu igas maailmanurgas.

Eesti on tippkohtumisel esindatud viimaste aastate eredate näidetega:

  • uue eakuse rahvakogu kui koosloomeline viis pensionisüsteemi reformiks tulevikkuvaatavaid ideid ja lahendusi koguda
  • rahvaalgatus.ee kui kaasaegne osalusplatvorm, mis toimib tänu aktiivsele kasutajatoele ja koostööle ühiskondlikult oluliste protsessidega

Neid näiteid jagavad maailmaga Maarja-Leena Saar ja Teele Pehk Koostöö Kogust. Lisaks on tippkohtumisel riigihalduse minister Janek Mäggi ning Vabaühenduste Liidu ja e-Riigi Akadeemia inimesed.

Avatud valitsemise partnerluse tippkohtumise kava ja osalejad: https://ogpsummit.org/